Nowy mikrobus dla przedszkolaków

Dodano: 08.12.2020 / Sekcja:
dzieci w nowym mikrobusie Fot. UM Gliwice

Mali podopieczni Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych mają nowy mikrobus. Pojazd został kupiony dzięki Miastu Gliwice, które pozyskało środki finansowe na ten cel z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 9-osobowy bus będzie służył dzieciom z Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Słowackiego 58 B, prowadzonego przez Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Do przedszkola uczęszcza około 80 dzieci. Uczestniczą one w zajęciach wychowawczo-dydaktycznych, terapeutycznych oraz rewalidacyjnych, a także w zajęciach indywidualnych z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej i fizjoterapeutą.

Bardzo cieszymy się z nowego zakupu. Mając własny środek transportu będziemy mogli sprawnie i bezpiecznie dowozić niepełnosprawne dzieci do przedszkola i do domu, ale też  organizować wycieczki, co znacznie rozszerzy udział przedszkolaków w życiu lokalnej społeczności i integrację oraz współpracę z innymi placówkami i udział w ciekawych wydarzeniach miasta – mówi Lidia Urbaniak, prezes stowarzyszenia Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Na zakup busu nasze miasto pozyskało 71 750 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach  „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III - obszar D”. Pozostałą część inwestycji sfinansował Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (niemal 38 tys. zł) i firma Fluor SA (15 tys. zł), środki pozyskano też ze zbiórki zorganizowanej przez rodziców (ponad 7 tys. zł). (mf)

Dzieci przy nowym mikrobusie
Fot. UM Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking