Nowości w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej

Dodano: 30.09.2020 / Sekcja: / pdf
baner wirtualne miasto

Każdy kto posiada przegladarkę internetową może przeglądać kompletne, wielowymiarowe i fotorealistyczne dane o swoim otoczeniu. Wystarczy tylko w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej  dostępnym na Gliwice.eu (baner Miejski System Informacji Przestrzennej) kliknąć w zakładkę Geoportale – a tam w ikonkę Wirtualne miasto.

W Wirtualnym mieście (dostępnym pod adresem https://zdjeciaukosne.gliwice.eu/) znajdziemy najnowszą ortofotomapę (zdjęcie lotnicze), zdjęcia ukośne oraz model 3D miasta. To produkty zrealizowane na podstawie zdjęć lotniczych i skaningu laserowego, wykonanych w kwietniu tego roku i pozyskanych przez Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Produkty te udostępnione są wszystkim użytkownikom MSIP. 

Proste i intuicyjne narzędzia geoportalowej aplikacji pozwalają na korzystanie z bogactwa informacji! Inwestorzy, przedsiębiorcy, mieszkańcy mogą poznać miasto z zupełnie nowej perspektywy. Można nie tylko przeglądać wirtualne Gliwice, ale także wykonywać pomiary oraz porównywać dane z różnych okresów czasowych, a co za tym idzie porównywać zmiany, jakie w mieście zachodzą na przestrzeni lat.

Warto wiedzieć, że aktualna ortofotomapa z 2020 r. dostępna jest także w pozostałych geoportalach mapowych.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking