Aktualności | Niższe opłaty targowe

Niższe opłaty targowe

Niższe opłaty targowe

Opublikowane: 06.06.2016 / Sekcja: Miasto 

Dobre wieści dla osób zajmujących się handlem na targowiskach i giełdzie samochodowej. Od 14 czerwca 2016 r. na terenie Gliwic będą obowiązywały nowe, niższe stawki opłaty targowej.

Dotychczasowa opłata, w przypadku sprzedaży dokonywanej z ziemi, dla powierzchni handlowej wynoszącej do 2 m2 wynosiła 11 zł, przy 4 m2 - wzrastała do 25 zł. Po zmianie, opłata naliczana za te same stanowiska sprzedaży w przypadku targowisk zorganizowanych wynosi odpowiednio 10 zł i 15 zł, natomiast w przypadku miejsc poza targowiskami - odpowiednio 13 zł i 18 zł. Jeżeli sprzedaż odbywa się np. na straganach o powierzchniach (przykładowo): 2 m2, 4 m2, 8 m2, przed zmianą opłaty pobierane były w wysokościach odpowiednio: 13 zł, 21 zł, 37 zł, a obecnie - od straganów położonych na targowiskach - opłata wyniesie odpowiednio:13 zł, 18 zł i 26 zł, z kolei dla zlokalizowanych w innych miejscach - adekwatnie: 16 zł, 21 zł i 33 zł. Nowe stawki opłaty targowej będą obowiązywały również na terenie giełdy samochodowej. Zmiany dotyczą zarówno stanowisk handlowych, jak i opłat pobieranych przy sprzedaży pojazdów (przewidziano większe zróżnicowanie opłat dla poszczególnych kategorii pojazdów).

Do uiszczania opłaty targowej są zobowiązane wszystkie podmioty dokonujące sprzedaży na targowiskach, przy czym na podstawie przepisów ustawy z 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, targowiskiem jest każde miejsce, w którym prowadzona jest sprzedaż, za wyjątkiem sprzedaży w budynku. Pojęcie to obejmuje  w swym znaczeniu zarówno targowiska zorganizowane jak i niezorganizowane - tzw. sprzedaż uliczną, stałą lub okazjonalną, prowadzoną poza wyznaczonymi do tego miejscami. Nowa uchwała ujednolica i doprecyzowuje tytuły pobieranych opłat, co do zasady obniża wysokości stawek a także różnicuje opłaty według kryterium miejsca prowadzenia sprzedaży – dla targowisk zorganizowanych, gdzie sprzedający ponoszą więcej dodatkowych kosztów za korzystanie z targowiska, wprowadzono niższe stawki – wyjaśnia Alicja Knyps, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat.

Niższe opłaty zostały wprowadzone na podstawie uchwały  Rady Miasta Gliwice z dnia 19.05.2016 r. nr XVI/380/2016 zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej. (mf)