Nie będzie opłaty targowej

Dodano: 28.12.2020 / Sekcja:
targowisko Fot. Pixabay

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na gliwickich placach targowych nie będzie pobierana opłata targowa.

Prezydent Miasta Gliwice informuje, że w związku z treścią art. 1 pkt 38) ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,  od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku  na terenie miasta Gliwice nie będzie pobierana opłata targowa. 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking