Nie bądźmy obojętni! To trudny czas

Uaktualniono: 02.12.2019 / Sekcja: / pdf
bezdomni

fot. Freepik

Jak pomóc przetrwać zimę wszystkim tym, którzy z wyboru lub przymusu mogą znaleźć się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia – zarówno osobom bezdomnym, jak i samotnym, starszym lub niepełnosprawnym sąsiadom w trudnej sytuacji życiowej? Niezbędne informacje podaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Pamiętajmy! Zwracajmy uwagę na swoich sąsiadów i osoby z najbliższego otoczenia, czy w okresie trudnych warunków pogodowych posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe, niezagrażające zdrowiu i  życiu. Reagujmy też, gdy napotkamy osoby bezdomne lub będące pod wpływem alkoholu, a pozostające w przestrzeni publicznej!

Warto pamiętać numery telefonów alarmowych, które należy wybrać w sytuacjach zagrożenia: 997 – policja, 986 – straż miejska, 999 – pogotowie ratunkowe, 112 – służby ratownicze.

Jak co roku w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) działa także bezpłatny numer 987. To infolinia dla osób bezdomnych, czynna w sezonie jesienno-zimowym, pod którą można uzyskać informację na temat noclegów czy wyżywienia.

Pomoc dla osób bezdomnych w Gliwicach można uzyskać bezpośrednio w siedzibie OPS-u u pracowników socjalnych Zespołu ds. bezdomności (ul. Ziemowita 1, pok. 4, 5,  tel. 32/337-11-81, 32/335-96-74) lub w sekretariacie Działu Pomocy Środowiskowej przy ul. Górnych Wałów 9, pok. 126 (tel. 32/335-96-27). Jak deklaruje OPS, bezdomnym mężczyznom i kobietom z ostatnim stałym zameldowaniem w Gliwicach zapewniane jest tymczasowe schronienie na terenie miasta i poza Gliwicami. 

Wszystkie osoby bezdomne mogą uzyskać  tymczasowe schronienie  w całodobowej ogrzewalni przyul. Składowej 4, prowadzonej na zlecenie Miasta Gliwice przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta.  Ogrzewalnia umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące, również osobom  pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych, które są zdolne do samodzielnej obsługi, a których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

Inna pomoc oferowana osobom bezdomnym i potrzebującym to m. in. posiłki w 3 jadłodajniach na terenie Gliwic, umożliwienie kąpieli, pomoc finansowa (w szczególności na leki, opał, odzież, obuwie itp.), pomoc w formie usług opiekuńczych, objęcie ubezpieczeniem umożliwiającym bezpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Dodatkową pomoc osobom bezdomnym na terenie Gliwic udzielają organizacje pozarządowe wydające  paczki żywnościowe oraz odzież:

1. Polski Czerwony Krzyż,  ul. Wrocławska 16

 • paczki żywnościowe wydawane od poniedziałku do piątku (po okazaniu skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego),
 • pieczywo – wydawane od godz. 7.30,
 • odzież używana – wydawana w godzinach od 10.00 do 12.00,
 • żywność pochodząca z programu FEAD – Podprogram 2019 (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ) – wydawana od grudnia 2019 do czerwca 2020 r.

2. Caritas Diecezji Gliwickiej,  ul. Ziemowita 2

 • żywność – wydawana w poniedziałek i środę w godz. 14.00–15.00 (po okazaniu skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego),
 • odzież używana – wydawana przy parafii Chrystusa Króla  w środy, a przy Parafii św. Bartłomieja we wtorki.

3. Gliwicki Bank Żywności, ul. Anny Jagiellonki 48 – prowadzony przez Fundację 4R – Rodzina, Radość, Refleksja, Rozwój i stowarzyszenie Chrześcijańsko-Społeczne „Nowe Życie”

 • żywność - wydawana w środy i piątki od godz. 14.30.

 

Nie bądźmy obojętni!

Osoby doświadczające przemocy lub osoby znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą zwrócić się o pomoc do Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdującego się przy ul. Sikorskiego 134, tel. 32/335-53- 40, czynnego przez cały rok 24 godziny na dobę. Celem pracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest natychmiastowa, doraźna pomoc osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej.

Przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej działa Hostel dla osób doświadczających przemocy domowej oraz  Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet  w Ciąży.

Osoby wymagające  pomocy i wsparcia  można zgłaszać  u pracowników socjalnych w 4 filiach Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania:

 • Filia 1, ul. Reymonta 18 oraz Punkty Rejonowe filii 1 (ul. Krzywa 2/4, ul. Bł. Czesława 36)
 • Filia 2, ul. Fiołkowa 26 oraz Punkt Rejonowy filii 2 (ul. Dziewanny 2)
 • Filia 3, ul. Bojkowska 20
 • Filia 4, ul. Ziemowita 1

Pracownicy socjalni udzielą pomocy w pn. od 9.00 do 11.00 i od 15.00 do 16.30, we wt. od 8.00 do 10.00, w śr. od 8.00 do 10.00, w czw. od 13.00 do 15.00, w pt. od 8.00 do 10.00.

Sekretariat Działu Pomocy Środowiskowej jest czynny w pn. od 7.30 do 17.00, od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, a w pt. od 8.00 do 13.30.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking