Nabór kandydatów na rachmistrzów

Uaktualniono: 19.06.2020 / Sekcja: / pdf
pola Fot. Pixabay

Prezydent Miasta Gliwice – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, państwa członkowskie Unii Europejskiej raz na 10 lat przeprowadzają pełne badanie statystyczne obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne. Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego lub odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne. Wszystkie zbierane dane są objęte tajemnicą statystyczną i podlegają szczególnej ochronie. Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie Spisrolny.gov.pl.

Kto może zostać rachmistrzem?

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzony jest przez m.in. przez Prezydenta Miasta Gliwice – Gminnego Komisarza Spisowego. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rachmistrza powinny dostarczyć swoje zgłoszenia do 8 lipca 2020 r. do budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21, przy wejściu od ul. Wyszyńskiego (zgłoszenie należy wrzucić do skrzynki podawczej w holu budynku) lub wysłać na adres korespondencyjny – Gminny Komisarz Spisowy, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. Na kopercie ze zgłoszeniem należy napisać: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”. O rozpatrzeniu kandydatury zadecyduje data faktycznego wpływu do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną po 8 lipca nie będą rozpatrywane.

Kandydaci powinni być pełnoletni, mieszkać na terenie Gliwic, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Ponadto nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Mile widziana jest umiejętność obsługi komputera i GPS, korzystania z map cyfrowych oraz komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Kandydaci na rachmistrza przejdą szkolenie zakończone egzaminem testowym. Za prace spisowe rachmistrzowie otrzymają wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

W zgłoszeniu trzeba podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Należy również dołączyć oświadczenia o spełnianiu: wymagań kandydata na rachmistrza, wymogu niekaralności oraz wymogu dodatkowych umiejętności.

Więcej informacji na temat naboru, a także wzory zgłoszenia i oświadczeń można znaleźć na stronie internetowej Bip.gliwice.eu/powszechny_spis_rolny_2020. Informacja telefoniczna: 32/238-54-34, mejlowa:  so@um.gliwice.pl. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking