Aktualności | MPZP dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana

MPZP  dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana

MPZP dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana

Opublikowane: 30.06.2022 / Sekcja: Miasto 

Wydział Planowania Przestrzennego informuje o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 15 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny-mpzp-w-opracowaniu

Także uwagi dotyczące projektu ww. projektu planu miejscowego można składać dłużej – do 29 lipca 2022 r.

 

Dokumenty do pobrania