Aktualności | „Moja woda”. Nawet 6 tys. zł do zdobycia

„Moja woda”. Nawet 6 tys. zł do zdobycia

fot. Freepik

„Moja woda”. Nawet 6 tys. zł do zdobycia

Opublikowane: 24.11.2023 / Sekcja: Miasto 

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie do budowy instalacji przydomowej retencji w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Moja Woda”. Właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, mogą pozyskać do 6 tys. zł. 

Pieniądze z programu będą przyznawane na inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 r., z tym, że koszty poniesione przed 1 stycznia 2023 r. nie będą kwalifikowane. Dotacje należy przeznaczyć na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania wód opadowych oraz na koszty adaptacji elementów już istniejących. Chodzi o zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. oczkach wodnych, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody w gospodarstwie domowym z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń. Na inwestycje, w których zakłada się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej, dotacja nie będzie przysługiwać!

W celu złożenia wniosku o wsparcia z „Mojej Wody” należy:

- założyć konto na portalu beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie;

- pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny w zakładce FORMULARZE WNIOSKÓW Programy i konkursy. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych;

- wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta;

- wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szczegółowe informacje w sprawie naboru można znaleźć na stronie WFOŚiGW w Katowicach. (kik)