Młodzi radzą. Już od 18 lat!

Uaktualniono: 18.02.2020 / Sekcja: / pdf
Spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta Fot. M.Foltyn/UM Gliwice

Łączy ich zapał i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności. W poniedziałek, 17 lutego, Młodzieżowa Rada Miasta rozpoczęła kolejną kadencję. Nowym przewodniczącym MRM został Gabriel Krzyszkowski, uczeń Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych,  przewodniczący Komisji Kultury i Sportu w  Młodzieżowym Sejmiku Województwa Śląskiego.

Gliwicka Młodzieżowa Rada Miasta powstała w 2002 r. Jest organem samorządowym młodzieży o charakterze wnioskodawczym i opiniotwórczym. W jej wchodzi 21 radnych i 7 radnych wspierających – uczniów gliwickich szkół średnich, wybieranych w wewnątrzszkolnych wyborach powszechnych na dwie kadencje (mandat dwuletni). MRM pełni funkcje doradcze przy Radzie Miasta Gliwice i pracuje społecznie na rzecz gliwickiej młodzieży.

W uroczystej sesji inaugurującej kolejną kadencję MRM udział wzięli m.in.: Wanda Nowicka posłanka na Sejm RP, Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic oraz Marek Pszonak, przewodniczący Rady Miasta Gliwice, którzy wręczyli powołania młodym radnym. - Bardzo mnie cieszy, że tak wielu młodych ludzi chce pracować na rzecz samorządu. Zaangażowanie Młodzieżowej Rady Miasta jest ważnym elementem w procesie dyskusji nad kierunkiem, w jakim ma się rozwijać nasze miasto – mówiła podczas spotkania Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic.

 – W 2002 r. byłem jednym z radnych, którzy podejmowali decyzję o powołaniu MRM. Rada działa od 18 lat, osiągnęła pełnoletniość i po latach  widzimy, że to była dobra decyzja. Wielu młodych ludzi z MRM funkcjonuje później w samorządzie. MRM to głos pokolenia, który ma doradzać i prezentować punkt widzenia młodych ludzi. Wasze zdanie jest bardzo ważne w kształtowaniu przyszłości Gliwic – mówił Marek Pszonak, przewodniczący Rady Miasta Gliwice.

Młodzieżowi radni wybrali prezydium i rozpoczęli pracę na rzecz Gliwic. Będą się spotykać, podobnie jak radni Rady Miasta Gliwice, na comiesięcznych sesjach. Przewodniczącym MRM został Gabriel Krzyszkowski. Prezydium będą tworzyć: Wiktoria Bartosiewicz (I zastępczyni), Andrzej Sobota (II zastępca), Nikola Niemczakiewicz (sekretarz), Paulina Pietrzykowska (skarbnik) i Emilia Penkała (członek prezydium). Rzecznikiem Praw Ucznia został Jan Carton Wrębel.

Najbardziej zależy mi, by jeszcze bardziej zwiększyć aktywność Młodzieżowej Rady Miasta i sprawić, by była bardziej widoczna i rozpoznawalna w mieście. Zamierzam skupić się m.in. na organizacji warsztatów obywatelskich w szkołach średnich i warsztatach lepszego uczenia się – mówi Gabriel Krzyszkowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.

Miasto wspiera działania MRM m.in. finansując bieżące wydatki związane z działalnością i organizacją wydarzeń, a także udostępniając do tego celu pomieszczenia w filiach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Tam młodzieżowi radni debatują, planują, opiniują obecną działalność władz miasta i przyjmują uchwały dotyczące swoich działań. Radni mają również możliwość pracy w komisjach stałych (m.in. komisji do spraw kontaktu z Radą Miasta) i roboczych (m.in. do spraw organizacji warsztatów obywatelskich dla młodzieży). Więcej informacji na temat działalności MRM można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w zakładce Młodzieżowa Rada Miasta. (mf)

spotkanie MRM
Fot. M.Foltyn/UM Gliwice
Powołania dla radnych. Wręcza Ewa Weber i Marek Pszonak
Fot. M.Foltyn/UM Gliwice
spotkanie MRM Fot. M.Foltyn/UM Gliwice
Powołania dla radnych. Wręcza Ewa Weber i Marek Pszonak Fot. M.Foltyn/UM Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking