Miliony na ekotransport

Uaktualniono: 04.02.2020 / Sekcja: / pdf
prezes Henryk Szary podpisuje umowę Fot. materiały PKM/CUPT

Dziesięć elektrycznych elektrobusów wyjedzie na gliwickie ulice w 2022 r., powstaną też elektryczne stacje doładowania. PKM podpisał właśnie umowę na dofinansowanie z Unii Europejskiej na kwotę 27 mln zł. Cała inwestycja będzie kosztować 39,1 mln zł.

PKM Gliwice to jeden z 13 podmiotów, które otrzymały ostatnio unijne wsparcie na rozwój ekologicznego transportu zbiorowego. Umowy w tej sprawie podpisano 30 stycznia w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Gliwice otrzymały 27 mln zł na zakup dziesięciu elektrycznych autobusów, trzech 18-metrowych i siedmiu 12-metrowych, oraz budowę stacji do ładowania tych pojazdów. Przetarg na zakup „elektryków” zostanie ogłoszony w I kwartale 2020r.

Nowe autobusy wyjadą na gliwickie ulice z początkiem 2022 r. Będą kursować na linii A4 miedzy zajezdnią PKM a Teatrem Miejskim oraz na linii nr 676.

Nieco wcześniej, już w przyszłym roku, powinny być gotowe stacje ładowania. Jako pierwsza zostanie wybudowana stacja transformatorowa na terenie zajezdni przy ul. Chorzowskiej. Powstanie 5 stacjonarnych elektrycznych podwójnych ładowarek o mocy 80 kW każda i jedno stanowisko do ładowania szybkiego o mocy 200 kW. Nieco później, przy ul. Nowy Świat oraz Czapli, staną dwie rozdzielnie zasilające ładowarki szybkiego ładowania. Obok będą miejsca do parkowania i ładowania autobusów.

To ważny projekt, ponieważ dotyczy ekologicznego transportu. Zależy nam na tym, by nasze miasto było możliwie jak najbardziej wolne od zanieczyszczeń, bo to wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców – mówi Henryk Szary, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gliwicach.

Całkowita wartość projektu „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania” to 39,1 mln zł. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, wynosi 27 mln zł. (mf)

autobusy w zajezdni
Wiz. materiały PKM w Gliwicach

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking