Aktualności | Mamy Radę Seniorów drugiej kadencji

Mamy Radę Seniorów drugiej kadencji

Mamy Radę Seniorów drugiej kadencji

Opublikowane: 19.01.2022 / Sekcja: Miasto 

We wtorek, 18 stycznia, w Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych Centrum 3.0 przy ul. Studziennej powołano Radę Seniorów Miasta Gliwice na II kadencję. Rada Seniorów to organ, który ma wspierać i inicjować działania na rzecz starszych mieszkańców Gliwic. W spotkaniu inaugurującym działalność II kadencji RS wzięli udział prezydent Gliwic Adam Neumann i zastępca prezydenta Ewa Weber.

W Gliwicach Radę Seniorów II kadencji będzie tworzyć 11 osób: Grażyna Walter-Łukowicz, Bożena Gabryel, Czesław Dudek, Krystyna Jurczewska-Płońska, Teresa Wilanowicz-Zabiegała, Barbara Świąć, Maria Puch, Anna Kurzaj, Jolanta Rypińska, Czesława Bella i Aniela Czajkowska. Decyzją Rady Seniorów przewodniczącą została Grażyna Walter-Łukowicz, zastępcą Aniela Czajkowska, a sekretarzem Maria Puch.

Rada Seniorów w Gliwicach jest aktywna od 12 lat. Z roku na rok ta aktywność wrasta, dzięki czemu możemy podejmować jeszcze więcej działań z myślą o seniorach. Będziemy przysłuchiwać się opiniom i uwagom i wymieniać się doświadczeniami z Radą Seniorów, która z pewnością wspaniale będzie reprezentować starszych gliwiczan – mówił podczas spotkania RS prezydent Gliwic Adam Neumann.
Współpracowałam z Radą Seniorów poprzedniej kadencji i wiem jak wielką energią dysponuje. To, co stworzył poprzedni zespół jest bardzo wartościowe i mam nadzieję, że ta kadencja umożliwi nam realizację zainicjowanych już działań – dodała zastępca prezydenta Gliwic Ewa Weber.

Rada Seniorów Miasta Gliwice jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, reprezentującym środowisko osób starszych, instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz seniorów. Jej zadaniem jest wspieranie interesów osób starszych w polityce samorządowej, m.in. opiniuje projekty uchwał, inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do integracji społecznej seniorów, wzmacnia ich aktywność obywatelską i pozycję w społeczeństwie.

Kadencja Rady trwa trzy lata. Spotkania Rady Seniorów będą się odbywały w GODS, Centrum 3.0. przy ul. Studziennej 6. Terminy spotkań i dyżurów zostaną przekazane do wiadomości mieszkańców w późniejszym terminie.

Członkowie Rady Seniorów Miasta Gliwice na II kadencję zostali powołani zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/808/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 kwietnia 2018 r.  z późn. zm. oraz Zarządzeniem nr PM-5312/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r. (mf)