Pomysł na Zwycięstwa

Dodano: 23.11.2018 / Sekcja: / drukuj / pdf
wizualozacja wiz. PROjARCH Damian Kałdonek

Zmiana ul. Zwycięstwa w kolejną reprezentacyjną wizytówkę Gliwic planowana jest już od kilku lat. Teraz te plany zaczynają nabierać kształtów. Poznaliśmy koncepcję modernizacji jednej z najważniejszych ulic naszego miasta, od skrzyżowania z ul. Dubois do skrzyżowania z placem Inwalidów Wojennych.

Główne zmiany zaproponowane przez projektanta dotyczą zawężenia jezdni i budowy dodatkowego pasa, którym poruszałby się pojazd alternatywny dla obecnie funkcjonującego autobusu. Opracowanie przewiduje także wymianę nawierzchni jezdni ul. Zwycięstwa (w nawiązaniu do jej charakteru i estetyki) oraz nawierzchni chodników.

Projektant przyjął, że ciągi piesze pełnią dwie różne funkcje, tzw. szybką i rekreacyjną. Chodnik o szerokości 4 m przeznaczony do szybkiego przemieszczania się, prowadziłby od dworca PKP w kierunku Rynku. Po drugiej stronie koncepcja zakłada węższy chodnik o szer. 3,5 m, z przylegającym na 2,5 m tzw. pasem technicznym, z miejscem dla zieleni, ławeczek i punktów postoju dla rowerów. Pomysłodawca zaplanował wprowadzenie szeregu ułatwień dla osób niepełnosprawnych, przedstawił także przykładowe rozwiązania elementów małej architektury, takie jak ławki czy pomosty, które miałyby być rozstawione wzdłuż całego obszaru. W ramach powierzonego zadania projektant przeprowadził pomiary ruchu. Wynik szczegółowych analiz pokazał, że nie ma możliwości całkowitego wyłączenia ul. Zwycięstwa z ruchu kołowego.

Wybrany wariant koncepcji zakłada także wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h. W koncepcji wskazane zostały możliwości ograniczonego czasowo postoju pojazdów dla zaopatrzenia/dostaw. Nie planuje się wprowadzenia ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Zwycięstwa.

Założono lokalizację przystanków autobusowych: dwóch w kierunku Rynku i trzech w kierunku dworca. Nie będzie osobnej ścieżki dla rowerów – rowerzyści będą poruszać się jezdnią.

Koncepcja jest ważna, ale to jeszcze nie projekt

Opracowanie dotyczące zmian na ul. Zwycięstwa to etap koncepcji. Niektóre rozwiązania mogą zatem ulec modyfikacji na etapie sporządzania projektu. (mf)

 

Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic:

Zmiany na ulicy Zwycięstwa, w tym nawet zamknięcie jej dla ruchu drogowego, rozważane były już od kilku lat. To powinna być jedna z głównych wizytówek Gliwic. Z decyzjami trzeba było jednak zaczekać na ukończenie Drogowej Trasy Średnicowej, która całkowicie zmieniła przepływ strumieni samochodów w centrum miasta. Gdy kierowcy przyzwyczaili się do tych zmian i ruch się uspokoił, można było przystąpić do analiz. Wykazały one, że nie jest możliwe całkowite zamknięcie ul. Zwycięstwa dla samochodów, można natomiast ruch na tej ulicy uspokoić i zmienić jej charakter. Uwzględniając wnioski z analiz, w sierpniu ub. roku ZDM ogłosił przetarg na wykonanie koncepcji zagospodarowania ul. Zwycięstwa. Firma, która przetarg wygrała, przedłożyła taką koncepcję w kilku wariantach. Teraz wariant uznany przez ZDM za optymalny został upubliczniony i zbierane są opinie. Warto przy tej okazji wyraźnie podkreślić, że mamy do czynienia z koncepcją. W trakcie przygotowywania ostatecznego projektu przebudowy wiele, szczególnie drobniejszych założeń, może się jeszcze zmienić.

 

 

Zwycięstwa 1
wiz. PROjARCH Damian Kałdonek

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking