Major Tarnawski

Dodano: 20.12.2018 / Sekcja:
Tarnawski

Fot. Ł.Fedorczyk

Aleksander Tarnawski, mieszkający w Gliwicach ostatni żyjący cichociemny, został uhonorowany stopniem majora. Gratulacje w imieniu gliwickiego samorządu złożyli bohaterowi Andrzej Karasiński, sekretarz Miasta Gliwice oraz Krystyna Sowa, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.

Cichociemni byli żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych komandosami polskiego podziemia, szkolonymi w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych. Podczas wojny wykonywali trudne misje konspiracyjne. Ich zadaniem, po desancie do okupowanej Polski, była walka partyzancka z Wehrmachtem i jednostkami specjalnymi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Zajmowali się też organizacją i szkoleniem ruchu oporu w kraju.

Z 316 Cichociemnych komandosów AK w działaniach wojennych zginęło 112. Obecnie żyje już tylko jeden z nich, Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz”, który zakończeniu wojny zamieszkał w Gliwicach. Był kilkakrotnie odznaczany Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Uhonorowano go również Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Pro Patria oraz szablą oficerską. Jego losy spisano w książce „Ostatni. Historia cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego, pseudonim "Upłaz".

Uroczystość mianowania Aleksandra Tarnawskiego na stopień majora odbyła się w środę 19 grudnia w Willi Caro. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Miasta Gliwice: Andrzej Karasiński, sekretarz Miasta Gliwice oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krystyna Sowa.

Warto wiedzieć, że w Gliwicach, przy kościele garnizonowym pw. św. Barbary znajduje się pomnik „Gliwiccy Cichociemni”. (mf)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking