Mają pomysł na świetny biznes

Dodano: 16.11.2018 / Sekcja:
moj pomysl na biznes

fot. Politechnika Śląska

Są innowacyjni i kreatywni, mają sprecyzowany i ambitny plan na przyszłość. Laureaci konkursu Politechniki Śląskiej „Mój pomysł na biznes” mają także wielkie szanse by stać się aktywnymi przedsiębiorcami, innowatorami i liderami nowoczesnej gospodarki.

Poznaliśmy laureatów 15. edycji konkursu „Mój pomysł na biznes”, organizowanego dla studentów, pracowników i absolwentów Politechniki śląskiej. Projekty zgłaszane do konkursu opierają się o zrównoważone technologie, kreują nowe, innowacyjne produkty i usługi, a w fazie realizacji zapewniają tworzenie nowych miejsc pracy.

W tegorocznej edycji jury, któremu przewodził rektor Politechniki Śląskiej, Arkadiusz Mężyk, oceniało 15 projektów. Pod uwagę brano nie tylko ich innowacyjność, ale również plan biznesowy i marketingowy. . – Studenci walczą o nagrody i prestiż. Przede wszystkim jest to wsparcie na start własnego biznesu – mówi prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prorektor ds. ogólnych Politechniki Śląskiej.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Marek Pikuła, student Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Zaprezentował sieciowy sterownik do zastosowania w skalowanych farmach drukarek 3D – Dirac Farm. Dzięki systemowi, nad którym pracuje, będzie możliwa wysoka automatyzacja procesu produkcji w ramach farm drukarek 3D, a także redukcja kosztów instalacji, zarządzania i późniejszych modernizacji systemu. Zwycięzca planuje uruchomić swoją firmę w drugim kwartale przyszłego roku.

Nagrodę drugą, za inicjatywę „Droniarze – Specjalistyczne Usługi Dronem na lata 2019 – 2023” przyznano Anicie Kornobis, studentce Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Pawłowi Gaudynowi, studentowi Wydziału Transportu. Autorzy pomysłu planują świadczenie usług za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, zwanych potocznie dronami. W pierwszych dwóch latach oferować będą usługi filmowania i fotografii lotniczej na imprezach okolicznościowych oraz wykonywania zdjęć nieruchomości. Następnie zakres swojej działalności będą poszerzać o wykonywanie map i trójwymiarowych modeli różnych obszarów, pomiary geodezyjne zwałowisk oraz badania geofizyczne terenu.

Na trzecim miejscu ex aequo znalazły się dwa pomysły: „Architecture LAB” – którego autorkami są dwie studentki Wydziału Architektury Anna Toborek i Joanna Machera, dotyczący projektowania przyjaznych dla środowiska budynków energooszczędnych i „Mobilna eko-myjnia” – autorstwa dwojga studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Nikoliny Poranek i Adriana Czajkowskiego. Pomysł dotyczy umieszczonej na samochodzie ekologicznej i oszczędnej myjni pojemników na odpady. Jury przyznało również cztery wyróżnienia. (kr)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking