Liderzy społeczni w centrum uwagi

Dodano: 26.02.2021 / Sekcja:
Logo Forum Lokalnych Liderów Społecznych

Forum Lokalnych Liderów Społecznych to nowy pomysł na integrowanie aktywnych gliwiczan i dalsze zacieśnianie współpracy miasta m.in. z działaczami dzielnicowymi. Pierwsze spotkanie odbyło się 24 lutego.

Forum odbyło się z inicjatywy prezydenta Gliwic, który – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami – chce współpracować ze społecznikami w jak najszerszym zakresie. Szczególnie ważne jest współdziałanie z radnymi dzielnicowymi, ponieważ kontaktują się z mieszkańcami na co dzień, mają dobrą orientację w ich problemach i potrzebach.

Poza reprezentantami rad dzielnic do udziału w Forum Lokalnych Liderów Społecznych zaproszono przedstawicieli obywatelskich grup doradczych powołanych przez prezydenta Gliwic, a także innych gremiów, których członkowie działają społecznie na rzecz mieszkańców i ściśle współpracują z lokalnym samorządem: Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Sportu Miasta Gliwice, Rady Seniorów Miasta Gliwice, Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespołu branżowego ds. kultury w Gliwicach, Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Z liderami spotkali się Adam Neumann, prezydent Gliwic oraz Ewa Weber, zastępca prezydenta miasta. Podziękowali społecznikom za współpracę, zaangażowanie i działalność, której prowadzenie było szczególnie trudne w ubiegłym roku. – Zależy nam na tym, aby łączyć potencjał miejskiego samorządu z potencjałem społecznym. Dzięki temu sporo rzeczy można zmienić na lepsze. Taki jest nasz cel i cieszymy się z efektów działań, które dobrze służą mieszkańcom – podkreśla prezydent Weber.

Dzięki współdziałaniu z liderami społecznymi Gliwice mogą m.in. lepiej diagnozować potrzeby mieszkańców, kształtować miejskie programy oraz realizować ważne akcje społeczne.

W ubiegłym roku powstała m.in. Gliwicka Baza Wsparcia przydatna szczególnie na początku pandemii. W odpowiedzi na potrzeby starszych mieszkańców, prezydent powołał pełnomocnika ds. seniorów. Aby lepiej wspierać lokalnych działaczy, rozpoczęto przekształcanie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych. Jednostka przejęła więcej zadań związanych z szeroko pojętą aktywnością i partycypacją społeczną.

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych było organizatorem Forum Lokalnych Liderów Społecznych. – Forum ma być okazją do podsumowania rocznych działań grup społecznych, ale równie ważne jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy liderami działającymi w różnych dzielnicach i środowiskach. Takich osób jest coraz więcej, są aktywne w wielu obszarach życia miasta, a czasami nie mają pełnej wiedzy o swoich planach. Chcemy ułatwiać wymianę doświadczeń i nawiązywanie trwałych relacji. Rozmowy w szerszym gremium pozwolą na zorientowanie się, w czym można sobie wzajemnie pomóc, co można poprawić, gdzie warto połączyć swoje siły, jak lepiej rozwiązywać problemy – mówi Marta Kryś, dyrektor GCOP.

Pierwsze spotkanie – z powodu pandemii – miało formułę zdalną, ale kolejne Forum może już wyglądać inaczej. – O pewnych zamierzeniach mogliśmy teraz tylko opowiedzieć. Liczę jednak, że kolejne edycje staną się przestrzenią do prezentowania najciekawszych inicjatyw. Na przyszłość myślimy o spotkaniu w formie bardziej warsztatowej, umożliwiającej większą interakcję pomiędzy uczestnikami. Brakuje nam obecnie bezpośrednich kontaktów, a pomysłów na współpracę mamy bardzo dużo. Chcielibyśmy do naszego Centrum przyciągać coraz więcej aktywnych mieszkańców i wspierać ich działalność. Dzięki Forum także my możemy poznać aktualne oczekiwania i potrzeby działaczy społecznych, co jest szczególnie ważne w związku ze zmianami w naszej jednostce – dodaje dyrektor Kryś.

Stałym elementem Forum ma być również spotkanie z ekspertem lub przekazanie przydatnej wiedzy o szczególnie ważnym dla miasta zagadnieniu. W tym roku tematem takiej profesjonalizującej części było przygotowywanie nowej strategii rozwoju miasta „Gliwice 2040” i przedstawienie możliwości uczestniczenia w jej tworzeniu.

Spotkanie ma odbywać się co roku.

Zdjęcie ze spotkania rad dzielnic
Nowe Forum to jedno z wielu miejsc dialogu społecznego. Władze Gliwic cyklicznie spotykają się z m.in. z radami dzielnic, aby rozmawiać o problemach i sprawach, które mają szczególne znaczenie dla mieszkańców (fot. UM Gliwice)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking