Aktualności | Kulturalne nagrody

Kulturalne nagrody

Kulturalne nagrody

Opublikowane: 22.03.2011 / Sekcja: Miasto  Życie i styl  Kultura 

Prezydent Gliwic zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2010.

Nagrody mogą być przyznane za całokształt działalności artystycznej lub istotne osiągnięcia twórcze z poprzedniego roku, a także za znaczące dokonania w organizowaniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Mogą być indywidualne lub zbiorowe. Przyznawane są osobom fizycznym (mieszkającym w Gliwicach) lub prawnym (z siedzibą w naszym mieście).
Do nagród proponowani mogą być zarówno artyści uznani, jak i młodzi twórcy.
Kandydatów do nagród mogą zgłaszać instytucje kultury, placówki kulturalne i oświatowe, szkoły wyższe, związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne, inne środowiska twórcze, Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego, radni Rady Miejskiej oraz członkowie komisji konkursowej.
Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać:
• dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres;
• informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o szczególnych osiągnięciach w roku ubiegłym;
• uzasadnienie ze wskazaniem regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenia dla kultury.
Zgłoszenia są przyjmowane w formie pisemnej w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, pokój 201 – do 30 kwietnia 2011 r. Nagrody wręczane będą przed końcem trzeciego kwartału roku. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32/239-12-84. (al)