Koronawirus: Informator dla organizacji pozarządowych

Dodano: 23.04.2020 / Sekcja:
kobieta przy laptopie fot. Pixabay,CC0

Na internetowej stronie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych znajduje się na bieżąco aktualizowany informator dla organizacji pozarządowych zawierający spis instrumentów pomocowych mających przeciwdziałać skutkom COVID-19.

Informator dostępny jest pod tym adresem: gcop.gliwice.pl/covid-19.

Organizacjom zatrudniającym pracowników GCOP zwraca szczególną uwagę na instrumenty będące w dyspozycji PUP Gliwice oraz ZUS. Jeżeli chodzi o ZUS – organizacje mogą być zwolnione z opłacania składek. Instrumenty PUP pozwalają natomiast na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników.

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z pożyczek na pokrycie bieżących kosztów tej działalności – środki finansowe są w dyspozycji PUP Gliwice. Wysokość pożyczki wynosi do 5 tysięcy złotych. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek organizacji podlega umorzeniu, pod warunkiem, że działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Nabór na wszystkie ww. instrumenty już trwa.  Pomocy w dobraniu właściwych dla danej organizacji instrumentów udzielają pracownicy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Dane kontaktowe:

  • Łukasz Gorczyński, tel. 32 238 81 67, e-mail: l.gorczynski@gcop.gliwice.pl
  • Tomasz Pawłowski, tel. 32 238 81 67, e-mail: t.pawlowski@gcop.gliwice.pl

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking