Konsultacje w sprawie SSL

Uaktualniono: 19.02.2020 / Sekcja: / pdf
baner

Trwają konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Chętni mogą wziąć udział w konsultacjach.

Dokument jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego – informuje Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć. Osoby zainteresowane zgłoszeniem uwag do projektu dokumentu mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r.
 
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking