Aktualności | Konkurs na prace dyplomowe o Gliwicach

Konkurs na prace dyplomowe o Gliwicach

fot. domena publiczna

Konkurs na prace dyplomowe o Gliwicach

Opublikowane: 20.09.2022 / Sekcja: Miasto 

Do 17 października można wziąć udział w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą Gliwic. Dla zwycięzców przewidziano nagrody – pieniężne i rzeczowe.

Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest obronienie pracy w latach 2019‒2022. Przyjmowane są prace licencjackie, magisterskie i doktorskie absolwentów wszystkich kierunków studiów. Temat rozprawy musi być związany tematycznie z Gliwicami. Rozpatrywane będą tylko opracowania, które nie były zgłaszane w poprzednich edycjach konkursu.

Prace dyplomowe mogą przesyłać władze uczelni lub wydziału, które mają prawo nadawania tytułu zawodowego licencjata albo magistra lub stopnia naukowego doktora. Absolwenci studiów także mogą zgłaszać swoje rozprawy – do wniosku trzeba wówczas załączyć rekomendację władz uczelni, wydziału albo placówki badawczej.

O przyznaniu nagrody zadecyduje Prezydent Miasta Gliwice po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. Prace przyjmowane są w sekretariacie Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, I piętro, p. 132, tel. 32/239-12-89). Szczegółowe informacje i regulamin są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (Zarządzenie nr PM.6063/2022 Prezydenta Miasta Gliwice).

plakat