Aktualności | Koniec miejskich dotacji w 4 prywatnych żłobkach

Koniec miejskich dotacji w 4 prywatnych żłobkach

fot. Freepik

Koniec miejskich dotacji w 4 prywatnych żłobkach

Opublikowane: 24.06.2022 / Sekcja: Miasto 

Gliwice od lat dofinansowują pobyt gliwickich dzieci w żłobkach niepublicznych, aby wspomóc rodziców i obniżyć im kwotę opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce. Niestety nie wszystkie prywatne podmioty realizują zadanie zgodnie z umową zawartą z miastem. W ostatnim czasie dotyczyło to 4 z 14 dotowanych żłobków niepublicznych. Ceną za nieuczciwe traktowanie rodziców jest rozwiązanie umów dotacyjnych.

Przeprowadzając konkurs ofert dla żłobków niepublicznych, miasto promuje placówki z lepszą ofertą zarówno w zakresie oferowanych zajęć dla dzieci, jak i wysokości opłat pobieranych od rodziców – zwraca uwagę Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach. – W umowie dotacyjnej zawarte są zapisy, w których zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z przedstawioną ofertą, w tym do niepobierania od rodziców opłat wyższych i innych niż te wskazane w ofercie. Traktujemy ten zapis bardzo poważnie i podczas kontroli realizacji zadania zwracamy na tę kwestię szczególną uwagę. Analizujemy też wszelkie informacje przekazywane przez rodziców w powyższym temacie – podkreśla Agnieszka Paszta.

Kontrola miasta i czujność rodziców są skuteczne.

Ostatnio w 4 z 14 dotowanych przez Gliwice żłobkach niepublicznych wykazano nieprawidłowości uniemożliwiające kontynuację zawartych umów. Zleceniobiorcy nie dostosowali się do wezwań miasta o dokonanie korekty nieprawidłowości, w tym do zwrotu rodzicom nadmiernie pobranych opłat. W rezultacie 22 czerwca rozwiązano umowy dotacyjne z 4 żłobkami „Krainy Odkrywcy” –przy ul. Czajki 23F, ul. Sztabu Powstańczego 4, ul. Ignacego Paderewskiego 56c oraz ul. Pogodnej 17.

Ze względu na fakt, że Miasto Gliwice nie jest stroną umów łączących rodziców z przedsiębiorcami prowadzącymi wymienione żłobki, dochodzenie praw osób poszkodowanych leży wyłącznie po stronie rodziców (jeżeli nie będzie to możliwe, pozostaje droga postępowania sądowego). Pomocne dla rodziców może być w tym przypadku skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej – szczegóły na stronie bip.gliwice.eu/nieodplatna-pomoc-prawna.