Aktualności | KIERUNEK – DZIELNICE. Wojska Polskiego – Zatorze

KIERUNEK – DZIELNICE. Wojska Polskiego – Zatorze

Fot. G.Ożga/UM Gliwice

KIERUNEK – DZIELNICE. Wojska Polskiego – Zatorze

Opublikowane: 24.06.2022 / Sekcja: Miasto 

Dobiega końca cykl spotkań KIERUNEK – DZIELNICE. W czwartek, 23 czerwca, prezydent Gliwic Adam Neumann rozmawiał z mieszkańcami dzielnicy Wojska Polskiego i Zatorza. Rozmowy dotyczyły lokalnych spraw i perspektyw rozwoju. Przed nami ostatnie dwa spotkania – w Czechowicach i Szobiszowicach.

Spotkania prezydenta Adama Neumanna z mieszkańcami gliwickich dzielnic rozpoczęły się w maju i są kontynuowane w czerwcu. To okazja do rozmów o tym, co ważne dla lokalnych społeczności i możliwościach poprawy komfortu życia nas wszystkich. Dzięki bliskiej współpracy z mieszkańcami i przekazywanym przez nich konkretnym informacjom o najbliższej im okolicy, a także rzeczowej dyskusji, można skuteczniej realizować i planować poszczególne zadania, odpowiadając na dzielnicowe potrzeby. Wykorzystanie potencjału różnych środowisk w Gliwicach sprawia, że miasto rozwija się w zrównoważony sposób oraz umacnia potencjał gospodarczy, zapewniając solidne ekonomiczne podstawy działalności w wielu obszarach, dlatego tym ważniejsze są bezpośrednie spotkania i możliwość wymiany poglądów i doświadczeń. Spotkania są otwarte dla wszystkich i każdy może zabrać głos w dyskusji na temat dzielnicy, w której odbywa się spotkanie.

Każde ze spotkań trwa półtorej godziny i jest podzielone na dwie części: wprowadzającą, z krótkim wideopodsumowaniem tego, co wydarzyło się w Gliwicach podczas ponad 2-letniej prezydentury Adama Neumanna, ze szczególnym odniesieniem do konkretnej dzielnicy, oraz główną część przeznaczoną na wymianę poglądów i zadawanie pytań na temat spraw ogólnomiejskich i dzielnicowych. Jeżeli pytań i tematów, które chcą poruszyć mieszkańcy, jest więcej, można je przekazać po spotkaniu pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy kierują sprawy do rozpatrzenia do odpowiednich wydziałów UM lub jednostek miejskich.

Mieszkańcy dzielnicy Wojska Polskiego i Zatorza pytali o plany zagospodarowania przestrzennego, rozwój sieci ścieżek rowerowych, komunikację miejską i zasady koszenia traw. Interesowała ich też kwestia budowy nowej, bardzo  potrzebnej, siedziby szpitala miejskiego w Gliwicach. Poruszono także temat remontu ul. Chorzowskiej i targowiska przy ul. Lipowej. Rozmawiając o cieszącej się popularnością tężni solankowej w lesie komunalnym, zasugerowano utworzenie przy niej miasteczka rowerowego i pytano o zagospodarowanie pobliskiego terenu. Wskazano też miejsca, w których - zdaniem mieszkańców - konieczny jest remont chodników, nowe miejsca parkingowe, uspokojenie ruchu i stworzenie wysepek spowalniających. Mieszkańcom Zatorza brakuje też żłobka.

Na obu spotkaniach obecna była Anna Gilner, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, która wyjaśniła kwestie dotyczące remontów i utrzymania infrastruktury drogowej.

Wiele spraw zostało wyjaśnionych od razu podczas spotkań, ponieważ większość poruszonych kwestii jest znana władzom Gliwic i już rozwiązywana. Pozostałe – z uwagi na szerszy kontekst bądź typowo indywidulany charakter – zostały zapisane i będą analizowane.

Ostatnie spotkania cyklu KIERUNEK – DZIELNICE są zaplanowane na 28 czerwca w dzielnicach: Czechowice (Stara Szkoła, ul. Nad Łąkami 1, godz. 16.30) i Szobiszowice (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8, godz. 18.30). (mf)

 

 

spotkanie prezydenta z mieszkańcami