Aktualności | KIERUNEK-DZIELNICE. Obrońców Pokoju-Żerniki

KIERUNEK-DZIELNICE. Obrońców Pokoju-Żerniki

KIERUNEK-DZIELNICE. Obrońców Pokoju-Żerniki

Opublikowane: 03.06.2022 / Sekcja: Miasto 

W czwartek, 2 czerwca, prezydent Gliwic Adam Neumann rozmawiał z mieszkańcami dzielnic: Obrońców Pokoju i Żerniki. Były to kolejne spotkania z cyklu Kierunek-Dzielnice. Dyskutowano o lokalnych sprawach oraz możliwych zmianach i  perspektywach rozwoju dzielnic. W spotkaniu w Żernikach wzięła udział Anna Gilner, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, która odpowiadała na pytania dotyczące infrastruktury drogowej.

Spotkania prezydenta Adama Neumanna z mieszkańcami gliwickich dzielnic rozpoczęły się w maju. To okazja do rozmów o tym, co ważne dla lokalnych społeczności i możliwościach poprawy komfortu życia nas wszystkich. Dzięki bliskiej współpracy z mieszkańcami i przekazywanym przez nich konkretnym informacjom o najbliższej im okolicy, a także rzeczowej dyskusji, można skuteczniej realizować i planować poszczególne zadania, odpowiadając na dzielnicowe potrzeby. Wykorzystanie potencjału różnych środowisk w Gliwicach sprawia, że miasto rozwija się w zrównoważony sposób oraz umacnia potencjał gospodarczy, zapewniając solidne ekonomiczne podstawy działalności w wielu obszarach. Spotkania są otwarte dla wszystkich i każdy może zabrać głos w dyskusji na temat dzielnicy, w której odbywa się spotkanie.

Każde ze spotkań trwa półtorej godziny i jest  podzielone na dwie części: wprowadzającą, z krótkim wideopodsumowaniem tego, co wydarzyło się w Gliwicach podczas ponad 2-letniej prezydentury Adama Neumanna, ze szczególnym odniesieniem do konkretnej dzielnicy, oraz główną część przeznaczoną na wymianę poglądów i zadawanie pytań na temat spraw ogólnomiejskich i dzielnicowych. Jeżeli pytań i tematów, które chcą poruszyć mieszkańcy, jest więcej, można je przekazać po spotkaniu pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy kierują sprawy do rozpatrzenia do odpowiednich wydziałów UM lub jednostek miejskich.

Mieszkańcy dzielnicy Obrońców Pokoju i Żernik, którzy spotkali się z prezydentem 2 czerwca, przedstawili nurtujące ich sprawy oraz prośby o interwencje. Z największym zainteresowaniem spotkały się kwestie związane z szeroko pojętą komunikacją. Pytano o budowę ścieżek rowerowych, drogowe bezpieczeństwo, przystanki autobusowe i możliwość korekty rozkładów jazdy niektórych linii autobusowych. Uczestnicy spotkań rozmawiali z prezydentem także m.in. o planowanej i oczekiwanej budowie nowego miejskiego szpitala, zagospodarowaniu obiektów przy Radiostacji, Gliwickim Budżecie Obywatelskim i segregacji bioodpadów. W Żernikach  sporo uwagi  poświęcono dzielnicowej infrastrukturze drogowej, w tym remontom ulic, a także np. budowie chodników i oświetleniu ulicznemu.

Sporo spraw zostało wyjaśnionych od razu podczas spotkania, ponieważ wiele poruszonych kwestii jest dobrze znanych władzom Gliwic i są już w trakcie rozwiązywania.
Pozostałe – z uwagi na szerszy kontekst bądź typowo indywidulany charakter – zostały zapisane i będą analizowane.

Cykl KIERUNEK – DZIELNICE potrwa do końca czerwca. Najbliższe spotkania odbędą się 7 czerwca w Ligocie Zabrskiej i Sośnicy. (mf)

 

 

spotkanie z prezydentem Gliwic w Żernikach spotkanie z mieszkańcami w dzielnicy Obrońców Pokoju