Aktualności | KIERUNEK-DZIELNICE. Ligota Zabrska-Sośnica

KIERUNEK-DZIELNICE. Ligota Zabrska-Sośnica

KIERUNEK-DZIELNICE. Ligota Zabrska-Sośnica

Opublikowane: 08.06.2022 / Sekcja: Miasto 

Za nami kolejne spotkania cyklu KIERUNEK-DZIELNICE. We wtorek, 7 czerwca prezydent Gliwic Adam Neumann rozmawiał z mieszkańcami Ligoty Zabrskiej i Sośnicy. Dyskutowano o lokalnych sprawach oraz możliwych zmianach i  perspektywach rozwoju dzielnic.

Spotkania prezydenta Adama Neumanna z mieszkańcami gliwickich dzielnic rozpoczęły się w maju i są kontynuowane w czerwcu. To okazja do rozmów o tym, co ważne dla lokalnych społeczności i możliwościach poprawy komfortu życia nas wszystkich. Dzięki bliskiej współpracy z mieszkańcami i przekazywanym przez nich konkretnym informacjom o najbliższej im okolicy, a także rzeczowej dyskusji, można skuteczniej realizować i planować poszczególne zadania, odpowiadając na dzielnicowe potrzeby. Wykorzystanie potencjału różnych środowisk w Gliwicach sprawia, że miasto rozwija się w zrównoważony sposób oraz umacnia potencjał gospodarczy, zapewniając solidne ekonomiczne podstawy działalności w wielu obszarach. Spotkania są otwarte dla wszystkich i każdy może zabrać głos w dyskusji na temat dzielnicy, w której odbywa się spotkanie.

Każde ze spotkań trwa półtorej godziny i jest podzielone na dwie części: wprowadzającą, z krótkim wideopodsumowaniem tego, co wydarzyło się w Gliwicach podczas ponad 2-letniej prezydentury Adama Neumanna, ze szczególnym odniesieniem do konkretnej dzielnicy, oraz główną część przeznaczoną na wymianę poglądów i zadawanie pytań na temat spraw ogólnomiejskich i dzielnicowych. Jeżeli pytań i tematów, które chcą poruszyć mieszkańcy, jest więcej, można je przekazać po spotkaniu pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy kierują sprawy do rozpatrzenia do odpowiednich wydziałów UM lub jednostek miejskich.

Mieszkańcy Ligoty Zabrskiej i Sośnicy, którzy ostatnio spotkali się z prezydentem przedstawili nurtujące ich sprawy oraz prośby o interwencje. Z dużym zainteresowaniem spotkały się kwestie związane z remontami dróg i chodników, pojawiły się propozycje budowy nowych połączeń drogowych i inne tematy związane z szeroko pojętą komunikacją. Pytano o drogowe bezpieczeństwo, przystanki autobusowe i możliwość korekty rozkładów jazdy niektórych linii autobusowych. Uczestnicy spotkań rozmawiali z prezydentem także m.in. o planach zagospodarowania przestrzennego, kondycji ekonomicznej Gliwic, konsekwencjach wprowadzenia Polskiego Ładu i wzroście cen.

W spotkaniu w Ligocie Zabrskiej razem z prezydentem uczestniczył Tomasz Wójcik, dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice, który wyjaśnił kwestie związane z pojawianiem się dzików w tej dzielnicy i podejmowanymi w tej sprawie działaniami.

Sporo spraw zostało wyjaśnionych od razu podczas spotkań, ponieważ wiele poruszonych kwestii jest dobrze znanych władzom Gliwic i są już w trakcie rozwiązywania.
Pozostałe – z uwagi na szerszy kontekst bądź typowo indywidulany charakter – zostały zapisane i będą analizowane.

Cykl KIERUNEK – DZIELNICE potrwa do końca czerwca. Najbliższe spotkania odbędą się 14 czerwca w Brzezince i Starych Gliwicach. (mf)

 

Prezydent Glwiic podczas spotkania w dzielnicy i dyrektor CRG