Aktualności | KIERUNEK – DZIELNICE. Czechowice – Szobiszowice

KIERUNEK – DZIELNICE. Czechowice – Szobiszowice

fot. G. Ożga/UM Gliwice

KIERUNEK – DZIELNICE. Czechowice – Szobiszowice

Opublikowane: 29.06.2022 / Sekcja: Miasto 

Dobiegł końca tegoroczny cykl spotkań KIERUNEK – DZIELNICE. We wtorek, 28 czerwca, prezydent Gliwic Adam Neumann rozmawiał z mieszkańcami dzielnic Czechowice (w Starej Szkole) i Szobiszowice (w ZSP nr 10). Rozmowy dotyczyły głównie lokalnych spraw, ale także dalszego rozwoju miasta.

Każde ze spotkań trwało półtorej godziny i było dzielone na dwie części: wprowadzającą, z krótkim wideopodsumowaniem tego, co wydarzyło się w Gliwicach podczas ponad 2-letniej prezydentury Adama Neumanna, ze szczególnym odniesieniem do konkretnej dzielnicy, oraz głównej części przeznaczonej na wymianę poglądów i zadawanie pytań na temat spraw ogólnomiejskich i dzielnicowych. Jeżeli pytań i tematów, które chcieli poruszyć mieszkańcy, było więcej, można było je przekazać po spotkaniach pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy kierowali sprawy do rozpatrzenia do odpowiednich wydziałów UM lub jednostek miejskich.

Mieszkańcy dzielnic Czechowice i Szobiszowice, którzy spotkali się z prezydentem, przedstawili nurtujące ich sprawy oraz prośby o interwencje. Duże zainteresowanie budziły kwestie remontów ulic, naprawy i budowy chodników i dróg rowerowych oraz zapewnianie bezpieczeństwa drogowego m.in. poprzez ograniczanie prędkości oraz wprowadzanie na jezdniach elementów uspokajających ruch samochodowy. Pytano o możliwości dalszego zagospodarowania terenu wokół jeziora w Czechowicach, rozmawiano też o komunikacji miejskiej i przystankach autobusowych, budowie nowego miejskiego szpitala, a także o planach zagospodarowania przestrzennego, ich znaczeniu dla rozwoju miasta i potrzebach różnych grup społecznych. Ważne okazały się również tematy związane z ochroną środowiska i zazielenianiem Gliwic oraz nawalnymi opadami i zabezpieczaniem niektórych ulic i nieruchomości przed zalewaniem.  

Na spotkaniach obecna była Anna Gilner, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, która wyjaśniła kwestie dotyczące remontów i utrzymania infrastruktury drogowej.

Wiele spraw zostało wyjaśnionych od razu podczas spotkań, ponieważ większość poruszonych kwestii jest znana władzom Gliwic i już rozwiązywana. Pozostałe – z uwagi na szerszy kontekst bądź typowo indywidulany charakter – zostały zapisane i będą analizowane.

Spotkania prezydenta Neumanna z mieszkańcami poszczególnych dzielnic odbywały się w maju i czerwcu. Rozmawiano o tym, co ważne dla lokalnych społeczności i możliwościach poprawy komfortu życia nas wszystkich. Dzięki bliskiej współpracy z mieszkańcami i przekazywanym przez nich konkretnym informacjom o najbliższej im okolicy, a także rzeczowej dyskusji, można skuteczniej realizować i planować poszczególne zadania, odpowiadając na dzielnicowe potrzeby. Korzystanie z potencjału różnych środowisk w Gliwicach sprawia, że miasto może rozwijać się w zrównoważony sposób oraz umacniać potencjał gospodarczy, zapewniając solidne ekonomiczne podstawy działalności w wielu obszarach.

Spotkania były otwarte dla wszystkich i każdy mógł zabrać głos w dyskusji na temat dzielnicy, w której organizowano spotkanie.

Prezydent zadeklarował, że chce kontynuować bezpośrednie rozmowy z gliwiczanami o dzielnicach i lokalnych sprawach, a podobny cykl spotkań ma być zorganizowany w przyszłym roku.

 

Zdjęcie ze spotkania w Czechowicach