Aktualności | KIERUNEK-DZIELNICE. Brzezinka-Stare Gliwice

KIERUNEK-DZIELNICE. Brzezinka-Stare Gliwice

Fot. G.Ożga/UM Gliwice

KIERUNEK-DZIELNICE. Brzezinka-Stare Gliwice

Opublikowane: 15.06.2022 / Sekcja: Miasto 

Za nami kolejne spotkania cyklu KIERUNEK-DZIELNICE. We wtorek, 14 czerwca prezydent Gliwic Adam Neumann rozmawiał z mieszkańcami Brzezinki i Starych Gliwic. Rozmowy dotyczyły lokalnych spraw i perspektyw rozwoju dzielnic.

Spotkania prezydenta Adama Neumanna z mieszkańcami gliwickich dzielnic rozpoczęły się w maju i są kontynuowane w czerwcu. To okazja do rozmów o tym, co ważne dla lokalnych społeczności i możliwościach poprawy komfortu życia nas wszystkich. Dzięki bliskiej współpracy z mieszkańcami i przekazywanym przez nich konkretnym informacjom o najbliższej im okolicy, a także rzeczowej dyskusji, można skuteczniej realizować i planować poszczególne zadania, odpowiadając na dzielnicowe potrzeby. Wykorzystanie potencjału różnych środowisk w Gliwicach sprawia, że miasto rozwija się w zrównoważony sposób oraz umacnia potencjał gospodarczy, zapewniając solidne ekonomiczne podstawy działalności w wielu obszarach, dlatego tym ważniejsze są bezpośrednie spotkania i możliwość wymiany poglądów i doświadczeń. Spotkania są otwarte dla wszystkich i każdy może zabrać głos w dyskusji na temat dzielnicy, w której odbywa się spotkanie.

Każde ze spotkań trwa półtorej godziny i jest podzielone na dwie części: wprowadzającą, z krótkim wideopodsumowaniem tego, co wydarzyło się w Gliwicach podczas ponad 2-letniej prezydentury Adama Neumanna, ze szczególnym odniesieniem do konkretnej dzielnicy, oraz główną część przeznaczoną na wymianę poglądów i zadawanie pytań na temat spraw ogólnomiejskich i dzielnicowych. Jeżeli pytań i tematów, które chcą poruszyć mieszkańcy, jest więcej, można je przekazać po spotkaniu pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy kierują sprawy do rozpatrzenia do odpowiednich wydziałów UM lub jednostek miejskich.

 

Mieszkańcy Brzezinki i Starych Gliwic, którzy ostatnio spotkali się z prezydentem, przedstawili nurtujące ich sprawy oraz prośby o interwencje. Uwaga mieszkańców skupiona była głównie na  kwestiach związanych z remontami i budową dróg oraz ścieżek rowerowych oraz  oświetlenia nowopowstałych ulic. Proszono też o interwencję w sprawie drenażu podmokłych terenów, koszenie wysokich traw i podcięcie uschniętych gałęzi drzew. Rozmawiano także o problemie lokalnych podtopień. Poza tym na spotkaniach poruszono m.in. kwestię opłat za śmieci i zanieczyszczania powietrza przez dymiące kominy domów oraz zwiększenia oferty kulturalnej w dzielnicach i organizacji nowych miejsc spotkań dla mieszkańców, głównie seniorów. Uwagę mieszkańców zwróciły także kwestie ogólnomiejskie, m.in. planowane zmiany  zagospodarowania ul. Zwycięstwa.

Na obu  spotkaniach obecna była Anna Gilner, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, która wyjaśniła kwestie dotyczące remontów i utrzymania infrastruktury drogowej.

Wiele spraw zostało wyjaśnionych od razu podczas spotkań, ponieważ większość poruszonych kwestii jest dobrze znanych władzom Gliwic i są już w trakcie rozwiązywania. Pozostałe – z uwagi na szerszy kontekst bądź typowo indywidulany charakter – zostały zapisane i będą analizowane.

Cykl KIERUNEK – DZIELNICE potrwa do końca czerwca. Najbliższe spotkania odbędą się 21 czerwca: na Trynku i Sikorniku. (mf)

Prezydent Gliwic na spotkaniu z mieszkańcami Starych Gliwic