Aktualności | KIERUNEK-DZIELNICE. Baildona-Politechnika-Śródmieście

KIERUNEK-DZIELNICE. Baildona-Politechnika-Śródmieście

KIERUNEK-DZIELNICE. Baildona-Politechnika-Śródmieście

Opublikowane: 25.05.2022 / Sekcja: Miasto 

Za nami kolejne spotkania w dzielnicach. We wtorek, 24 maja, o lokalnych sprawach oraz możliwych zmianach i perspektywach rozwoju swoich dzielnic z prezydentem Gliwic Adamem Neumannem rozmawiali mieszkańcy dzielnic: Baildona, Politechnika i Śródmieście.

Trwa cykl spotkań prezydenta Adama Neumanna z mieszkańcami gliwickich dzielnic, które są okazją do rozmów o tym, co ważne dla lokalnych społeczności i możliwościach poprawy komfortu życia. W wydarzeniu może wziąć udział każdy i każdy może zabrać głos w dyskusji na temat dzielnicy, w której odbywa się spotkanie.

Każde ze spotkań jest podzielone na dwie części: wprowadzającą, z krótkim wideopodsumowaniem tego, co wydarzyło się w Gliwicach podczas ponad 2-letniej prezydentury Adama Neumanna, ze szczególnym odniesieniem do konkretnej dzielnicy, oraz główną część przeznaczoną na wymianę poglądów i zadawanie pytań na temat spraw ogólnomiejskichi dzielnicowych. Spotkania trwają półtorej godziny. Jeżeli pytań i problemów, którymi należy się zająć, jest więcej, mieszkańcy mogą je przekazać po spotkaniu pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy kierują sprawy do rozpatrzenia do odpowiednich wydziałów UM lub jednostek miejskich. Mieszkańcy dzielnic, w których odbyły się ostatnie spotkania zwracali uwagę na to, co można zmienić, przedstawiali propozycje rozwiązań i konkretne sprawy, w których potrzebują wsparcia.

Ważnymi tematami dla mieszkańców dzielnicy Baildona okazały się m.in. problemy lokalowe i kwestie związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, opieką nad bezdomnymi zwierzętami i niską emisją. Zwracano uwagę na uciążliwości związane z parkowaniem samochodów na ulicach w pobliżu Areny Gliwice podczas dużych imprez.

Podczas spotkania mieszkańców dzielnic Politechnika i Śródmieście przedstawiono problem dokuczliwego hałasu na Starówce w porze nocnej, dobiegającego szczególnie z letnich ogródków, a także konieczności kontrolowania prędkości TIR-ów korzystających z objazdów podczas zamykania tunelu DTŚ na czas prac serwisowych. Obecna na spotkaniu Anna Gilner, dyrektor ZDM, udzielała wielu informacji w interesujących mieszkańców kwestiach drogowych, dotyczących m.in. planowanych w przyszłości zmian na ul. Dworcowej, działań zmierzających do uproszczenia dojazdu do Narodowego Instytutu Onkologii czy dróg rowerowych. Mieszkańcy pytali prezydenta m.in. o budowę nowego szpitala miejskiego, bulwary nad Kłodnicą i oczekiwaną przebudowę ul. Zwycięstwa. Niektóre sprawy zostały wyjaśnione od razu podczas spotkania, ponieważ wiele poruszonych kwestii jest dobrze znanych władzom Gliwic i są już w trakcie rozwiazywania. Pozostałe – z uwagi na szerszy kontekst – zostały zapisane i będą analizowane.

Cykl KIERUNEK – DZIELNICE potrwa do końca czerwca.

Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych Najbliższe spotkania odbędą się 31 maja:
• dla mieszkańców dzielnicy Kopernika (godz. 16.30, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30),
• dla mieszkańców Łabęd (godz. 18.30, Centrum Sportowo- Kulturalne Łabędź, ul. Partyzantów 25). (mf)

 

 

spotkanie w dzielnicy spokanie z mieszkańcami