Kartą ŚKUP zapłacisz w urzędzie!

Dodano: 05.04.2016 / Sekcja: / drukuj / pdf
terminal

Fot. Terminal do płatności kartą ŚKUP w kasie UM

Śląska Karta Usług Publicznych to nie tylko usługi komunikacyjne – 1 kwietnia została uruchomiona bezgotówkowa płatność w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Opłaty i podatki można teraz uiścić w kasie urzędu za pomocą karty ŚKUP.

Kartę warto założyć także z innego powodu - od 1 maja nie będzie można już kupić papierowych biletów okresowych KZK GOP. Wszystkie bilety poza imiennym miesięcznym zostaną wycofane ze sprzedaży. Zamiast tego będziemy korzystać z biletów elektronicznych, zapisanych na Śląskiej Karcie Usług Publicznych.

- Bilety 24-godzinne, 48-godzinne, 5-, 7- i 14-dniowe, a także kwartalne, wakacyjne i miesięczne na okaziciela, od 1 maja nie będą dostępne w sprzedaży. Można będzie je nabyć wyłącznie w elektronicznym systemem doładowań ŚKUP. Przez jakiś czas prowadzona będzie jeszcze sprzedaż papierowych imiennych biletów miesięcznych, ale wkrótce i one zostaną przeniesione na ŚKUP, być może stanie się to we wrześniu – wyjaśnia Jarosław Mejer z Wydziału Prasowego KZK GOP.

Kartę ŚKUP można wyrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta, a doładować przez Internet albo w automatach na przystankach.  Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji karty są dostępne na stronie internetowej https://portal.kartaskup.pl/. (mm)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking