Aktualności | Jesteś przedsiębiorcza?

Jesteś przedsiębiorcza?

Jesteś przedsiębiorcza?

Opublikowane: 21.08.2012 / Sekcja: Miasto  Życie i styl  Gospodarka 

Proton Relations wraz z Instytucją Szkoleniową „Muster-in” realizują projekt „Jestem przedsiębiorcza – zakładam firmę”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia).

Jest on adresowany do 30 bezrobotnych kobiet zamieszkałych na terenie Zabrza, Gliwic lub powiatu gliwickiego, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy i nieposiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w Polsce i zagranicą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do przedsięwzięcia.
W ramach projektu można uzyskać dotację do 40 tys. zł na założenie własnej firmy. Grupą priorytetową są kobiety w wieku 50+.
Uczestniczkom zostanie zapewnione wsparcie w postaci 120-godzinnego szkolenia poprzedzającego rejestrację firmy, poświęconego aspektom prawnym oraz formalnemu prowadzeniu i zakładaniu przedsiębiorstwa, procedurom, przygotowaniu dokumentów, rachunkowości, marketingowi, zastosowaniu IT w biznesie, w tym obsłudze programów do wystawiania faktur, źródłom finansowania rozwoju firmy. Panie będą mogły również liczyć na doradztwo indywidualne przed założeniem firmy, obejmujące m.in. aspekty prawne i podatkowe przygotowania wniosków o przyznanie dotacji, a także m.in. na podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości do 700 zł przez okres maksymalnie 6 miesięcy. Udział w projekcie jest bezpłatny! Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronach www.protonrelations.pl oraz www.musterin.pl. Nabór uczestniczek przewidziano w terminie 27 – 29 sierpnia. Szczegółowych informacji udziela gliwickie biuro projektu (ul. Chorzowska 58, tel. 32/337-20-62, 506-080-246, e-mail: projekt@protonrelations.pl). (kik)