Aktualności | Jest zimno, zwróć uwagę na potrzebujących!

Jest zimno, zwróć uwagę na potrzebujących!

Jest zimno, zwróć uwagę na potrzebujących!

Opublikowane: 09.02.2022 / Sekcja: Miasto 

Jak co roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach i Straż Miejska pomagają osobom bezdomnym przetrwać trudne zimowe miesiące. Również organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne i działające na terenie Gliwic wspomagają osoby pozbawione dachu nad głową. Osoby potrzebujące mogą też korzystać z ogrzewalni, darmowych posiłków czy wystawianej na wieszakach odzieży.

Gliwiccy strażnicy miejscy regularnie kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych. Tylko w grudniu tego roku przeprowadzono 118 kontroli takich miejsc. W całym 2021 r. było ich 735, w 2020 r. – 587, a w styczniu br. – 48. Ze względu na niskie temperatury, w grudniu 2021 r. do Ogrzewalni przewieziono 12 osób, a w styczniu br. – 7. Strażnicy rozwożą też osobom bezdomnym gorącą herbatę i organizują dla nich wewnętrzne zbiórki odzieży, obuwia i kołder.

Warto wiedzieć, że osoby bezdomne mogą kontaktować się z dyżurnym Straży Miejskiej pod bezpłatnym i całodobowym numerem interwencyjnym 986. Pod wojewódzkim całodobowym numerem pomocy dla osób bezdomnych 987 można uzyskać informacje na temat pomocy oferowanej przez placówki oraz wsparcia doraźnego.

Apeluję, aby nie pozostawać obojętnym i wszelkie sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia osób bezdomnych zgłaszać bezpośrednio pod numer 986 – mówi Janusz Bismor, komendant Straży Miejskiej w Gliwicach.

Osoby bezdomne mogą też liczyć na duże wsparcie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, którzy stale współpracują ze Strażą Miejską oraz Policją.

Obecnie pracownicy Zespołu pracy socjalnej i usług ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach wspierają 67 osób bezdomnych przebywających w przestrzeni miejskiej. Potrzebujący mogą skorzystać ze schronienia, oferty Punktu Higieny oraz pomocy doraźnej na terenie Gliwic – darmowej odzieży, obuwia i żywności.

Pracownicy Zespołu skupiają się na zmotywowaniu osób do skorzystania z oferty placówek dla osób bezdomnych, zadbania o stan zdrowia, podjęcia różnych form leczenia, w tym leczenia odwykowego. Odnotowujemy spadek liczby osób bezdomnych przebywających w przestrzeni miejskiej. W latach ubiegłych monitorowaliśmy pobyt ok. 100 osób, obecnie 67 – mówi Bogusława Duńska, kierownik Zespołu pracy socjalnej i usług ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością OPS w Gliwicach.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia Zespołu lub chcące poinformować o potrzebie udzielenia pomocy osobie bezdomnej mogą zgłosić się na ul. Bł. Czesława 36 lub nawiązać kontakt telefoniczny pod numerem: 32/335-96-81 i 32/335-96- 80 w poniedziałki w godz. od 9.00 do 11.00, we wtorki, środy i piątki w godz. od 8.00 do 10.00 oraz w czwartki w godz. od 13.00 do 15.00.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, od listopada do marca czynny jest całodobowy numer 693-346-323 dostępny dla osób bezdomnych, które chciałyby uzyskać informację na temat wsparcia w formie schronienia oraz pomocy doraźnej. Z numeru korzystają także mieszkańcy Gliwic, którzy poszukują informacji o dostępnych formach pomocy dla osób bezdomnych. Numer ten jest obsługiwany przez pracownika Zespołu pracy socjalnej i usług ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością OPS w Gliwicach.

Potrzebujący mogą też skorzystać z Punktu Higieny działającego przy Izbie Wytrzeźwień przy ul. Okopowej 6 oraz doraźnej pomocy żywnościowej świadczonej na terenie Gliwic przez Stowarzyszenie Chrześcijańsko -Społeczne ,,Nowe Życie” przy ul. Anny Jagiellonki 48 i Oddział Rejonowy PCK przy ul. Wrocławskiej 16.

Darmową odzież i obuwie można pozyskać w działającej na terenie Gliwic placówce PCK, jak również z wieszaków wystawionych m.in. przed Izbą Wytrzeźwień i Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” w Łabędach.
Osoby pozbawione dachu nad głową mogą uzyskać schronienie w ogrzewalni lub w jednym ze schronisk z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej ma zawarte umowy.

Działająca przy ul. Noakowskiego 1 Ogrzewalnia zapewnia 25 miejsc dla mężczyzn i 5 dla kobiet. Obecnie z tej usługi korzysta średnio 7 mężczyzn i 4 kobiety. W ogrzewalni do dyspozycji osób potrzebujących są dwa pomieszczenia pobytowe wyposażone w krzesła, osobno dla mężczyzn oraz dla kobiet. Każde z pomieszczeń posiada dostęp do oddzielnej łazienki. Do użytku osób potrzebujących jest też kącik kuchenny, w którym można przygotować m.in. gorący napój. Obiekt jest nowoczesny, wyposażony w pompę ciepła, kolektory słoneczne, ma nowatorski system ogrzewania, a pracownicy placówki dokładają wszelkich starań, by osoby te mogły bezpiecznie przeczekać najmroźniejsze dni i noce w godnych warunkach.

Po uzyskaniu skierowania z OPS, bezdomni mężczyźni mogą uzyskać wsparcie w Schronisku prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta przy ul. św. Brata Alberta 63 w Gliwicach, w którym obecnie przebywa ok. 70 mężczyzn. Bezdomne kobiety mogą z kolei skorzystać ze Schroniska prowadzonego przez Fundację „Zacisze Grażyny” przy ul. Leśnej 4 w miejscowości Niewiesze, w którym przebywa obecnie 14 kobiet.

Osoby bezdomne, które wymagają wsparcia placówki z usługami opiekuńczymi, mogą korzystać z miejsc pobytu w ramach umowy zawartej z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym, Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu. Obecnie przebywa tam 18 osób.
Osoby chcące uzyskać schronienie w placówkach lub inną pomoc świadczoną w ramach ustawy o pomocy społecznej powinny zgłosić się do Zespołu nr 3 ds. świadczeń – ul. Ziemowita 1, pok. 5, tel. 32/337-11-81; w poniedziałki w godz. od. 9.00 do 11.00, we wtorki, środy i piątki w godz. od 8.00 do 10.00 lub w czwartki w godz. od 13.00 do 15.00. (mf)

 

Ogrzewalnia