Aktualności | Jarmark Bożonarodzeniowy 2016

Jarmark Bożonarodzeniowy 2016

Jarmark Bożonarodzeniowy 2016

Opublikowane: 03.10.2016 / Sekcja: Miasto 

Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2016.

Organizacja Jarmarku planowana jest wstępnie w dniach od 3 do 23 grudnia tego roku na gliwickim Rynku, czas jego trwania jest uzależniony od zainteresowania wystawców.

Miasto ze swej strony zapewni zaplecze handlowe (domki handlowe o powierzchni ok. 6 m2) i sanitarne oraz dekoracje świąteczne i program artystyczny w wybrane dni przy świątecznej szopce.

Handlowcy będą zobowiązani do uiszczenia opłaty targowej, zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie Gliwic (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XVII/432/2016 z 16 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej) z następującymi zastrzeżeniami:

  • sprzedaż będzie prowadzona w dniach i godzinach wskazanych przez organizatora (nie będzie możliwości udostępnienia domku tylko w wybrane dni lub godziny),
  • sprzedaż będzie prowadzona wyłącznie w domkach zapewnianych przez organizatora (nie będzie możliwości ustawienia dodatkowych stoisk na Rynku).

Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym, w których prowadzona będzie sprzedaż takiego asortymentu jak ceramika artystyczna, wyroby regionalne, ozdoby świąteczne i choinkowe, choinki, pamiątki i rękodzieło, biżuteria, artykuły spożywcze oraz wyroby garmażeryjne i gastronomiczne.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru wystawców i odrzucenie części zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie wstępnych zgłoszeń do 7 października 2016 r. w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Kultury i Promocji Miasta, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice;
  • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego;
  •  faksem na nr 32-231-99-01;
  • za pośrednictwem poczty e-mail: kp@um.gliwice.pl.

W zgłoszeniu należy wpisać dane kontaktowe osoby/firmy oraz wskazać charakter prowadzonej działalności. Ostateczna decyzja dotycząca organizacji wydarzenia zostanie podjęta do 31 października 2016 r.

Fot. Z.Daniec