Aktualności | Jak zmieniać miasta i regiony?

Jak zmieniać miasta i regiony?

Jak zmieniać miasta i regiony?

Opublikowane: 27.04.2022 / Sekcja: Miasto 

W Katowicach trwa Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) – jedna z najważniejszych imprez o tematyce gospodarczej w Europie Centralnej. To trzydniowa debata o kluczowych wyzwaniach, wobec których stają Polska, Europa i świat. Podczas pierwszego dnia obrad o koniecznej transformacji miast mówił m.in. prezydent Gliwic.

Tegoroczna, czternasta już edycja imprezy trafia w szczególny czas i skupia się m.in. na zagadnieniach dotyczących wojny w Ukrainie, konieczności niesienia wszechstronnej pomocy i minimalizowania negatywnych skutków dla gospodarki. Omawiane są też kwestie istotne dla rozwoju naszego kraju i kontynentu, z uwzględnieniem transformacji społecznych, technologicznych czy energetycznych zachodzących i odczuwalnych także na poziomie regionów i gmin.

Specjalna sesja EEC poświęcona została „Samorządom, regionom, metropoliom”, a do udziału w poniedziałkowej debacie na temat „Sprawiedliwej transformacji” zaproszony został prezydent Gliwic. – Dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób najlepiej wykorzystać pieniądze unijne do przekształcenia naszego regionu w obszar gospodarki opartej na wiedzy, zdominowany przez nowe technologie, a jednocześnie neutralnej dla klimatu i środowiska. Równie ważnym elementem transformacji są kwestie społeczne. Łagodzenie skutków społecznych transformacji regionu to istotne i złożone zagadnienie, tym bardziej interesująca była możliwość rozmowy i wymiany doświadczeń. Eksperci biorący udział w dyskusji zgodzili się ze mną, że trzeba w większym niż dotychczas stopniu uwalniać możliwości dla prywatnej przedsiębiorczości. Połączenie starań biznesu ze środowiskiem nauki i samorządów lokalnych powinno przynieść oczekiwane efekty transformacji regionu – relacjonuje prezydent Adam Neumann.

Podczas spotkania zwracano uwagę na przemiany, które już zaszły w województwie śląskim, gdzie restrukturyzacja przemysłu ciężkiego toczy się z różnym natężeniem właściwie od dekad. W tym kontekście wskazywano Gliwice jako jednego z liderów zmian w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.  

Gliwice odrabiają lekcje. Mamy już doświadczenia wynikające z zamknięcia przed laty KWK Gliwice. Udało nam się przejąć grunty skarbu państwa, wykorzystać unijne fundusze przedakcesyjne i zmienić teren po kopalni w nowoczesny kompleks, w którym rozwija się przemysł nowych technologii, powstają nowe miejsca. Zainteresowanie ulokowaniem przedsiębiorstw w tym miejscu jest bardzo duże i wręcz nie nadążamy z przygotowywaniem terenów pod nowe inwestycje. Niestety, nasze działania utrudnia m.in. przedłużający się proces pozyskiwania części pokopalnianej hałdy – mówił prezydent Neumann, zwracając uwagę na konieczność uproszczenia i przyspieszenia działań związanych z przekazywaniem do zagospodarowania tzw. brownfieldów.

Wraz z prezydentem Gliwic w dyskusji uczestniczyli m.in.: Kazimierz Karolczak – przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Adam Drobniak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, twórca i koordynator prac nad Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji, Luke Haywood – badacz, Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) i Piotr Michałowski z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.