Aktualności | Inwestycje bez przestoju

Inwestycje bez przestoju

Inwestycje bez przestoju

Opublikowane: 21.05.2020 / Sekcja: Miasto 

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, która nastała wraz z koronawirusem, Gliwice kontynuują rozpoczęte inwestycje i prowadzą nieprzerwanie działania wpływające na stabilny rozwój miasta.

Trwają m.in. prace zmierzające do realizacji Centrum Przesiadkowego, budowa Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej i hali sportowej przy I LO Dwujęzycznym.

Wiele firm wstrzymało inwestycje, produkcję i świadczenie usług, liczni pracownicy pozostają w domach na urlopach, kwarantannach i różnych formach zwolnień. Wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja zostanie jak najszybciej opanowana i nasze życie lada moment wróci do normy, również zawodowej. W tej trudnej sytuacji Miasto stara się, by mieszkańcy możliwie jak najmniej odczuli przykre konsekwencje epidemii. Kontynuowane są m.in. inwestycje ważne dla rozwoju Gliwic, zarówno duże, jak i nieco mniejsze, ale równie istotne dla komfortu życia gliwiczan.

Dla wygodnego podróżowania

W toku są procedury przetargowe związane z kolejnym etapem przygotowań do budowy Centrum Przesiadkowego – trwa przetarg na wybór inżyniera kontraktu. Wykonawca zajmie się najpierw przebudową ul. Składowej i fragmentu ul. Toszeckiej oraz odcinka ul. Tarnogórskiej. Nowe oblicze zyska następnie plac przed dworcem PKP oraz plac Piastów. Przebudowana zostanie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, ul. Na Piasku oraz fragmenty ul. Jagiellońskiej, Piwnej i Zwycięstwa. Dzięki tej inwestycji transport miejski skupiony zostanie w jednym miejscu, zwiększy się standard obsługi i usprawni przemieszczanie podróżnych. Centrum całkowicie zmieni też i odświeży wygląd śródmieścia, tworząc przyjazną przestrzeń miejską.

W ramach inwestycji powstanie m.in. nowy zadaszony dworzec autobusowy wraz z budynkiem głównym obsługi pasażerskiej, usługowym budynkiem pomocniczym i tunelem łączącym Centrum Przesiadkowe z dworcem PKP oraz z południową stroną miasta. Będzie to nowoczesny obiekt, zintegrowany z dworcem kolejowym systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, z miejscami postojowymi dla samochodów i infrastrukturą rowerową oraz zapleczem komercyjnym.

W ramach robót drogowych zostanie m.in. zmieniona konstrukcja jezdni ulic, powstaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, pojawi się nowe oświetlenie uliczne. Niezbędna będzie także budowa nowych i przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu. Ul. Składowa zostanie połączona z ul. Toszecką. Natomiast na przedłużeniu ul. Udzieli zaplanowano ciąg dla pieszych i rowerów, łączący okolice ulic Kolberga i Tarnogórskiej z Centrum Przesiadkowym. Miasto planuje także montaż instalacji fotowoltaicznej, która będzie zasilała Centrum Przesiadkowe w energię elektrycznej.

Na realizację Centrum Przesiadkowego w Gliwicach (w ramach projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”) Miasto otrzymało 129 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Trwają również przygotowania do przebudowy układu drogowego w rejonie stacji PKP przy ul. Głównej w Łąbędach. Różnica poziomów między starym a nowym układem drogowym zostanie zniwelowana murami oporowymi. Uzgodniona jest już geometria układu drogowego, projekt budowlany został zaakceptowany. Po zakończeniu robót ta część dzielnicy zyska nowe, atrakcyjne oblicze. Tymczasem trwają prace projektowe związane z przebudową infrastruktury podziemnej. W toku są skomplikowane procedury podziału zamkniętych terenów kolejowych. Gdy się zakończą, rozpocznie się przebudowa terenu – powstaną nowe miejsca postojowe, oświetlenie uliczne, odcinki dróg rowerowych i ciągi piesze, teren zostanie zagospodarowany zielenią. Ponadto zostaną wyznaczone miejsca dla stacji rowerów wraz z możliwością ładowania pojazdów elektrycznych.

Dla przyjemnej nauki

Duże zmiany zachodzą także w gliwickich placówkach oświatowych: trwa modernizacja boisk szkolnych przy ul. Orląt Śląskich, Przedwiośnie, Partyzantów, Kozielskiej, budynku przedszkola przy ul. Żeromskiego, areny lekkoatletycznej przy ZSO nr 8 przy ul. Syriusza oraz modernizacja budynku I Szkoły Społecznej przy ul. Robotniczej.

Intensywne prace prowadzone są przy budowie hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego. Przy ul. Konarskiego powstanie też trzypiętrowy budynek dydaktyczny z 6 pracowniami (biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi) oraz 3 sale wykładowe. Hala sportowa o wymiarach boiska do piłki ręcznej będzie wyposażona w trybuny na 150 osób, siłownię, szatnie z natryskami i toaletami oraz magazyn na sprzęt sportowy. Będzie też winda, pokoje dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i sędziów oraz kawiarenka. W pobliżu zostaną wybudowane boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą o wymiarach do piłki ręcznej, boisko do koszykówki i siatkówki, a parking i zieleniec zostaną zmodernizowane. Powstanie też wiata rowerowa. Termin zakończenia inwestycji to początek 2021 r. Projekt wykonała Autorska Pracownia Projektowa Manecki z Krakowa. Inwestycja o wartości ponad 22 mln zł (nie licząc przyszłorocznych środków na jej wyposażenie) zostanie sfinansowana z budżetu Miasta Gliwice. Zadanie realizuje konsorcjum firm Interhall z Katowic i Łęgrzem z Krakowa. Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem – obecnie postawiona jest konstrukcja hali sportowej z zadaszeniem i konstrukcja dwóch pięter budynku dydaktycznego.

Dla pasji latania

Na terenie Aeroklubu Gliwickiego trwa budowa Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej, które będzie edukować młodzież, rozbudzać pasję latania, przypominać o historii i przyszłości lotnictwa. Znajdzie się tam muzeum lotnictwa wraz ze specjalną wystawą modelarską, prezentowany będzie też zabytkowy sprzęt latający. Zamontowane zostaną dwie kopułki do pokazów 4D oraz symulator lotów, powstanie pracownia modelarska, wyposażona w najwyższej klasy urządzenia.

Rozpoczęły się też prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na budowę profesjonalnego kręgu modelarskiego – przy ul. Rybnickiej powstanie arena do puszczania modeli samolotów na uwięzi z wieżą sędziowską, na której będą się odbywały zawody o randze lokalnej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Szczególne znaczenie ma budowa toru dla realizacji projektu unijnego „Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych”, w ramach którego 40 dzieci i młodzieży oraz 24 dorosłych z terenów rewitalizowanych dzielnicy Trynek, będzie opanowywało sztukę pilotowania modeli na uwięzi. Zakończenie prac przewidziano na koniec bieżącego roku. (mf)

budynek przy ul. Konarskiego Wizualizacja budynku przy ul. Konarskiego wizualizacja Centrum Przesiadkowego wizualizacja nowego placu Piastów Łabędy z lotu ptaka paski unijne