Aktualności | Inwestując z przedsiebiorcami

Inwestując z przedsiebiorcami

Opublikowane: 27.09.2010 / Sekcja: Miasto  Gospodarka 

Samorząd Gliwic wespół z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości oraz Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Ślązak, Zapiór i Wspólnicy organizuje konferencję pod hasłem Partnerstwo Publiczno-Prywatne i spółki celowe.

Konieczność czy alternatywa w świetle zmian w ustawie o finansach publicznych? Spotkanie odbędzie się w czwartek, 30 września, w gmachu GWSP na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” (ul. Bojkowska 37). Początek – godz. 10.00.
Ramowy program konferencji przewiduje około półgodzinne wystąpienia teoretyków i praktyków zagadnienia, prezentacje multimedialne oraz dyskusje podsumowujące poszczególne części spotkania. Na wstępie uczestnicy zastaną zapoznani z tematem partnerstwa publiczno-prywatnego w teorii i praktyce (godz. 10.15 – 11.00, prowadzący: Jarosław Kotowski, aplikant radcowski). Następnie przedstawione zostaną doświadczenia gliwickiego samorządu we współpracy z partnerami prywatnymi. Opowie o nich prezydent miasta Zygmunt Frankiewicz (godz. 11.00 – 11.30). Po krótkiej dyskusji podjęta zostanie kwestia zamówień publicznych, płynących z nich korzyści i napotykanych barier (godz. 12.30 – 13.00, prowadząca: dr Alina Warzecha, Kierownik Katedry Ekonomii GWSP). Konferencję zamknie wystąpienie poświęcone spółkom celowym w samorządzie terytorialnym (godz. 13.00 – 13.30), połączone z kolejną dyskusją i podsumowaniem spotkania. Zakończenie konferencji zaplanowano wstępnie na godz. 14.15. (kik)
- - - - - - - -
Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne? – Najlepszą definicją PPP czyli partnerstwa publiczno-prywatnego jest partnerska relacja pomiędzy osobami reprezentującymi sektor publiczny (miasto) a prywatnymi przedsiębiorcami, których ambicje odnośnie rozwoju miasta nie mogłyby zostać zrealizowane w pojedynkę – przekonują Tuna Tasan-Kok i Magdalena Załęczna, autorki raportu „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w rozwoju przestrzeni miejskiej”, przygotowanego w ramach projektu „Sprawne Państwo” przez firmę doradczą Ernst&Young. Założeniem PPP jest współpraca miasta i sektora prywatnego (m.in. prywatnych firm budowlanych, firm deweloperskich, banków, firm inwestycyjnych itp.) przy realizacji zadań publicznych lub projektów, takich jak np. rewitalizacja fragmentów dzielnic lub terenów poprzemysłowych, budowa centrów sportowo-rekreacyjnych, parkingów, lotnisk czy portów. Dochodzi wówczas do podziału kompetencji. Dostępność usług oraz ich jakość pozostają w obszarze odpowiedzialności władzy publicznej, natomiast kwestie gospodarcze (budowa, finansowanie, eksploatacja i zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym) znajdują się w gestii sektora prywatnego.
Informacje: Marta Jasińska-Dołęga, Wydział Kultury i Promocji Miasta, tel. 32/239-11-50.