Aktualności | Harcerstwo - szkoła życia

Harcerstwo - szkoła życia

Harcerstwo - szkoła życia

Opublikowane: 17.02.2011 / Sekcja: Miasto  Nauka 

Kiedyś było ich wielu. Co rusz widywało się harcerzy na ulicach i w szkołach. Teraz jest ich mniej, ale nadal działają.

Przekonują, że harcerstwo jest doskonałą szkołą życia dla współczesnego młodego człowieka. Zalety te dostrzega gliwicki samorząd, wspierając współpracę drużyn ze szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi.
Harcerstwo przygotowuje dzieci i młodzież do współdziałania w grupie, a także rozwija indywidualnie – ucząc samodzielności, dobrej organizacji czy odpowiedzialności za siebie i innych. – Treści, które niesie harcerstwo, mogą być w dzisiejszych czasach bardzo atrakcyjne. Nauka poprzez zabawę czy wychowanie poprzez wartości to doskonałe uzupeł¬nienie tego, co daje młodym ludziom zwykła szkoła – przekonuje Renata Caban, zastępca prezydenta Gliwic. 4 lutego spotkała się w tej sprawie z dyrektorami szkół podstawowych nr 1, 9 i 36 oraz Gimnazjum nr 3 i Zespołu Szkół Gimnazjalnych. – Zrobiłam coś, co można by nazwać rozeznaniem sytuacji. Było ono niezbędne, ponieważ gliwiccy harcerze wykazali w poprzednich miesiącach inicjatywę – chcą zacieśniać współpracę ze szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi. Dyrektorzy zaproszonych placówek uznali, że harcerstwo może im bardzo pomóc w pracy z uczniami. Postanowiliśmy więc, że będą opiekować się w swoich szkołach drużynami harcerskimi – relacjonuje Renata Caban.
Obecnie harcerze z Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP i dyrektorzy uczestniczący w piątkowym spotkaniu domykają formalnoprawną stronę współpracy. – Powstają już umowy między harcerstwem a dyrekcjami szkół, np. co do sposobu zgłaszania imprez, zabierania dzieci na zbiórki czy odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo. Wykonana została ogromna robota prawna. Po raz pierwszy też – dzięki wsparciu i pośrednictwu samorządu – spisano oczeki¬wania i problemy na styku „szkoła – harcerstwo” – stwierdza Renata Caban.
– Pod koniec ubiegłego roku reprezentacja komendy hufca spotkała się z kilkoma dyrektorami gliwickich szkół. Rozmawialiśmy o tworzeniu harcówek w szkołach, warunkach lokalowych, o roli placówek edukacyjnych w krzewieniu idei harcerskich oraz możliwych polach współpracy. Zgodnie stwierdziliśmy, że tego typu spotkania warto kontynuować (kolejne jeszcze w lutym). Owocem pierwszego było wypracowanie standardów dotyczących współdziałania ze szkołami w takim zakresie, by zapewnić stabilność drużyn, jasno określić zasady ich funkcjonowania, a jednocześnie – na czym zależało zarówno hufcowi jak i dyrektorom – doprecyzować kwestie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci na zbiórkach. W przyszłości planujemy dalej zajmować się tymi tematami. Chcemy zaplanować wspólne przedsięwzięcia w ramach realizacji programów wychowawczych szkół. Jako hufiec liczymy, że zapoczątkowane spotkania przyczynią się do zacieśnienia naszej współpracy, polepszą wizerunek harcerstwa w Gliwicach i przyczynią się do podejmowania wspólnych działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży – tak o nawiązanej ze szkołami współpracy mówi harcmistrz Tomasz Rawski, komendant Hufca Ziemi Gliwickiej:
Jeśli współpraca harcerzy ze szkołami sprawdzi się w praktyce, to być może jeszcze przed wakacjami do porozumienia będą mogły się przyłączać pozostałe gliwickie placówki. (kik)