Aktualności | GZAZ – jeszcze więcej doświadczenia

GZAZ – jeszcze więcej doświadczenia

Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

GZAZ – jeszcze więcej doświadczenia

Opublikowane: 14.12.2023 / Sekcja: Miasto 

Działający przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej podsumował ostatni rok działalności. Podczas wydarzenia, w którym uczestniczył prezydent Gliwic Adam Neumann, podpisano umowę partnerską z firmą Auchan Polska, która otwiera w Zespole Szkół im. J. Korczaka klasy patronackie. 

GZAZ to miejska jednostka budżetowa, która powstała przy ul. Dolnej Wsi pod koniec 2015 r. z inicjatywy gliwickiego samorządu. 

Gliwice są pierwszy miastem w Polsce, w którym powstał zakład aktywności zawodowej przy placówce kształcącej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. GZAZ szybko zyskał sobie kontrahentów, utrzymując dobre kontakty z liczącymi się na rynku firmami partnerskimi. Cieszę się, że osoby z niepełną sprawnością mogą korzystać z takich możliwości, zdobywać nowe umiejętności i pracę, która przyczynia się do niezależności finansowej i życiowej – mówił podczas spotkania w GZAZ prezydent Neumann.

Zakład zatrudnia obecnie 45 osób z niepełnosprawnościami i świadczy profesjonalne usługi poligraficzne, introligatorskie oraz usługi sprzątania. Można zamówić w nim m.in. zaproszenia na uroczystości rodzinne, foldery reklamowe, kalendarze, wizytówki, papier firmowy oraz sprzątanie zakładu, domu i otoczenia. 

Placówka wspiera też aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami prowadzoną przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami nabywają umiejętności, które pozwalają im uczyć się zawodu, rozwijać swoje pasje, funkcjonować na rynku pracy i pozbywać się poczucia wykluczenia społecznego. GZAZ oferuje też specjalistyczne poradnictwo, usługi rehabilitanta oraz doradztwo zawodowe, kursy specjalistyczne i prace interwencyjne. 

Obecnie to prężnie działająca firma, która wśród swoich przeszło 50 kontrahentów ma firmy z gliwickiej podstrefy ekonomicznej, terenu całej Polski, świadczy też usługi poligraficzne na rynek Holandii, Stanów Zjednoczonych i Chin oraz usługi utrzymania czystości m.in. w Urzędzie Miejskim przy ul. Jasnej. Teraz jeszcze poszerzy zakres swoich działań – podczas czwartkowego spotkania podpisano umowę o współpracy między miastem, Zespołem Szkół im. J. Korczaka w Gliwicach oraz firmą Auchan Polska, która utworzy klasy patronackie w zawodach: cukiernik, piekarz i sprzedawca. Więcej informacji na temat GZAZ można znaleźć na https://gzaz.zszs-gliwice.pl/; https://zszs-gliwice.pl/. (mf)