Aktualności | Gminny Program Rewitalizacji – wyraź opinię o projekcie uchwały!

Gminny Program Rewitalizacji – wyraź opinię o projekcie uchwały!

Gminny Program Rewitalizacji – wyraź opinię o projekcie uchwały!

Opublikowane: 27.11.2023 / Sekcja: Miasto 

To już ostatni dzwonek! Dobiegają końca konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gliwic. Uwagi można zgłaszać do 28 listopada. Jak zawsze do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców Gliwic, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych oraz wszystkich innych, zainteresowanych udziałem w procesie rewitalizacji w naszym mieście. Liczymy na Wasz głos!

Od 6 listopada swoje zdanie można wyrazić poprzez formularz konsultacyjny, dostępny:

  • elektronicznie – na platformie decydujmyrazem.gliwice.pl,
  • w wersji papierowej – do pobrania i złożenia w siedzibach Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasna 31A),

bądź też ustnie bezpośrednio w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A (w godzinach pracy UM).

Przypomnijmy, że tworzony w Gliwicach Gminny Program Rewitalizacji to ważny miejski dokument, pozwalający m.in. wdrażać mechanizmy poprawiające jakość życia w mieście na obszarach i w lokalizacjach, które wymagają szczególnej troski i działań oraz szeroko pojętych zmian. (kik)

plakat programu rewitalizacji