Aktualności | Gminny Program Rewitalizacji. Warsztaty dla Baildona

Gminny Program Rewitalizacji. Warsztaty dla Baildona

Gminny Program Rewitalizacji. Warsztaty dla Baildona

Opublikowane: 06.03.2024 / Sekcja: Miasto 

25 stycznia Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Obecnie dobiega końca kolejny etap prac, którego ważną częścią są warsztaty dla mieszkańców siedmiu wyznaczonych podobszarów rewitalizacji: dzielnicy Baildona, Łabęd, Sikornika, Sośnicy, Szobiszowic, Śródmieścia i Zatorza. Uczestnicy tych spotkań, organizowanych zawsze w godz. 17.00–19.00, rozmawiają o najważniejszych problemach ich podobszaru oraz wszelkich pomocnych działaniach.

Za nami warsztaty rewitalizacyjne dla mieszkańców Zatorza (15 lutego), Sikornika (20 lutego), Łabęd (21 lutego), Śródmieścia (26 lutego) i Sośnicy (27 lutego) oraz Szobiszowic (5 marca). Ostatnie spotkanie odbędzie się 6 marca w dzielnicy  Baildona, w Centrum 3.0 przy ul. Jagiellońskiej 22, w sali „Szarej”. Uczestników obowiązują zapisy! Udział w warsztatach można zgłosić:

  • za pośrednictwem e-maila: brm@um.gliwice.pl lub
  • telefonicznie pod nr tel. 32/338-65-50 lub
  • osobiście w Biurze Rozwoju Miasta UM w Gliwicach, ul. Jasna 31a, pok. 202.

(kik)

baner gminnego programu rewitalizacji