Aktualności | Gminny Program Rewitalizacji – dziś spotkanie!

Gminny Program Rewitalizacji – dziś spotkanie!

Gminny Program Rewitalizacji – dziś spotkanie!

Opublikowane: 19.09.2023 / Sekcja: Miasto 

Trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gliwic. Uwagi można zgłaszać do 25 września do godz. 9.00. Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców Gliwic, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych oraz wszystkich innych, zainteresowanych udziałem w procesie rewitalizacji w naszym mieście. Liczymy na Wasz głos!

Formularz konsultacyjny jest dostępny:

  • elektronicznie – na platformie decydujmyrazem.gliwice.pl
  • w wersji papierowej – do pobrania i złożenia w siedzibach Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasna 31A)

Uwagi można składać również ustnie, bezpośrednio w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A (w godzinach pracy UM) lub podczas spotkania zaplanowanego na 19 września na godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kościuszki 17.

rewitalizacja plakat