Aktualności | Gliwicki Hufiec z nową komendantką

Gliwicki Hufiec z nową komendantką

Gliwicki Hufiec z nową komendantką

Opublikowane: 19.07.2023 / Sekcja: Miasto 

Studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, miłośniczka podróżowania, nowa komendantka Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej. Podharcmistrz Aleksandra Zapart będzie szefową gliwickich harcerzy przez najbliższe 4 lata. O swojej nowej funkcji opowiedziała w rozmowie z "Miejskim Serwisem Informacyjnym".

Pani przygoda z harcerstwem rozpoczęła się w 2011 r. Pierwsze zbiórki, weekendowe biwaki, rajdy, letnie obozy, w końcu międzynarodowe zloty. I szybkie awanse, nowe sprawności – drużynowa, instruktorka, komendantka. Coś pominęłam?  

Aleksandra Zapart:  Wraz ze swoją kadrą wychowywałam kolejne grupy harcerzy w 28 Gliwickiej Drużynie Harcerskiej „Stokrotki”. Angażowałam się też w służbę na wyższych szczeblach organizacji. Dwa lata temu zostałam wybrana Zastępcą Komendanta Hufca do spraw pracy z kadrą. Miałam również okazję dwukrotnie być Komendantką Rajdu św. Jerzego, naszego największego hufcowego wydarzenia programowego. W tym roku przekazałam prowadzenie drużyny swoim następcom i podjęłam decyzję o zbudowaniu zespołu oraz kandydowaniu na funkcję komendantki.   

Udało się. Do 2027 r. będzie pani szefową gliwickiego Hufca. To duża odpowiedzialność i konieczność podejmowania decyzji, w jakim kierunku Hufiec będzie rozwijał się przez następne cztery lata.

AZ: Bycie komendantką to przede wszystkim kierowanie bieżącą działalnością Hufca, realizowanie misji ZHP. Będę czuwać nad prawidłowością działania drużyn oraz organizacją wydarzeń czy wyjazdów dla naszych zuchów i harcerzy. Wraz ze swoją Komendą zamierzam zapewnić gromadom i drużynom przestrzeń i wsparcie w rozwoju, aby działały metodycznie, a ich program był ciekawy. Mamy również w planach rozbudowę Ośrodka Harcerskiego w Łączy, gdzie odbywają się biwaki i obozy. Chciałabym też pielęgnować wspólnotę instruktorską, tak aby nasza kadra czuła się doceniana, inspirowana i motywowana. Oczywiście nie można też zapominać o współpracy z Miastem Gliwice, która jest jednym z naszych głównych celów i która odbywa się na partnerskich zasadach. Miasto udziela nam wsparcia finansowego w ramach realizacji zadań publicznych. Bardzo doceniamy dotychczasową współpracę, zwłaszcza z Wydziałem Edukacji oraz Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej. Z kolei nasz Hufiec pomaga miastu w zorganizowaniu młodym gliwiczanom aktywnego czasu wolnego poprzez zbiórki w blisko dwudziestu drużynach na terenie miasta. W ten sposób wspieramy też rodziców w procesie wychowawczym. Miasto Gliwice może również liczyć na harcerzy podczas różnego rodzaju wydarzeń lokalnych, świąt państwowych oraz w sytuacjach krytycznych, takich jak pandemia czy pomoc osobom z Ukrainy.

Harcerstwo wymaga zaangażowania i pochłania sporo czasu. Jak to pogodzić z codziennymi obowiązkami?

AZ: W harcerstwie wszystko jest dobrowolne. Każdy z nas sam decyduje na ile jest w stanie zaangażować się w pełnione funkcje i jakich działań chce się podjąć. Dzięki temu potrafimy pogodzić działalność harcerską z innymi sferami naszego życia. Po kilkunastu latach spędzonych w harcerskim gronie, jest ono częścią naszego życia, a przy dobrej organizacji znajdujemy balans we wszystkich jego aspektach.  

Harcerstwo jest nieco inne, niż dawniej. Zmieniły się czasy, a zatem i  młodzież. Czy chętnych na zbiórki nie brakuje? 

AZ: Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka. Stwarzamy naszym harcerzom warunki do wszechstronnego rozwoju, pomagamy rozwijać ich mocne strony i niwelować słabości. Stawiamy przed naszymi wychowankami różne wyzwania, zbiórki opieramy o wiele specjalności, tworzymy zespoły w oparciu o zainteresowania, uczymy zaradności, a przede wszystkim współpracy w grupie.  Dzięki temu harcerze stają się zaradnymi dorosłymi osobami z ukształtowanym systemem wartości.  To wartości uniwersalne, zawsze aktualne, bez względu na czasy. Na każdym etapie harcerskiego życia, od zucha do instruktora, jest coś co sprawia, że harcerstwo nie staje się nudne. Dla zuchów i harcerzy najciekawsze z pewnością są weekendowe biwaki oraz obozy, gdzie spędzając czas w gronie swoich przyjaciół przeżywają niezapomniane przygody. Dzięki różnorodności programowej, zdobywanym stopniom, sprawnościom, współpracy w drużynach czy w mniejszych zastępach, a potem w zespołach opartych o zainteresowana i różne pola służby, każdy jest w stanie znaleźć miejsce dla siebie w naszej organizacji. Oczywiście obecnie harcerstwo wygląda nieco inaczej niż w swoich początkach. Jednak najważniejsze wartości i idee się nie zmieniły. Dzisiejsze harcerstwo łączy tradycje i nowoczesność. Wychowując młodych ludzi pamiętamy o naszej historii i tradycji, o bohaterskich czynach naszych przodków, o harcerzach poległych w walce o ojczyznę. Pobudzamy w naszych wychowankach ciekawość historii, w tym historii ruchu skautowego. We wszystkich działaniach kierujemy się ideami, jakie od początku przyświecały harcerzom.  Z drugiej jednak strony żyjemy w nowoczesnym, rozwijającym się świecie, w którym kluczowe jest przygotowanie naszych wychowanków do dorosłego życia. Staramy się pokazać harcerzom, że dawne idee są równie aktualne i mogą dążyć do nich w obecnych czasach. Chcemy też pokazać, jak ważny w życiu każdego z nas jest kontakt z naturą, troska o przyszłe pokolenia, równość wszystkich bez względu na płeć, wyznanie oraz przekonania. Do naszych gromad i drużyn w każdym roku dołączają nowi członkowie. Z pewnością przyciąga ich nasz sposób działania, który wyróżnia się zakorzenionymi ideami, a zarazem dostosowaniem do nowoczesności. Harcerstwo to miejsce, gdzie buduje się przyjaźnie na długie lata, przeżywa różne przygody i znajduje się przestrzeń dla rozwoju swoich zainteresowań.  

Jakie cechy powinien mieć dobry harcerz, jakie predyspozycje?  

AZ: Harcerstwo jest otwarte dla każdego, bez względu na umiejętności, wiek czy inne predyspozycje. Nie ma katalogu cech, który pozwala na to, aby zostać harcerzem. Możemy jedynie mówić o takich podstawowych cechach, które kształtują się u zuchów czy harcerzy, gdy już do nas dołączą. Są to z pewnością: otwartość, zaradność, odpowiedzialność. To cechy, które powinien mieć każdy człowiek. 

Więcej informacji na temat działalności Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej można uzyskać na stronie internetowej: gliwice.zhp.pl

Rozmawiała Monika Foltyn

 

Harcerze na placu Piłsudskiego Aleksandra Zapart podczas gali