Gliwice wśród liderów inwestycji

Dodano: 08.10.2021 / Sekcja:
zdjęcia różnych inwestycji kolaż fot. z arch. UM w Gliwicach

W najnowszym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Liderzy inwestycji 2018–2020” Gliwice uplasowały się w czołówce miast na prawach powiatu, ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi w przeliczeniu na mieszkańca w wysokości 2255,68 zł rocznie. Dały one miastu trzecią pozycję, za Świnoujściem (1. miejsce) i Krosnem.

Wśród śląskich miast, po Gliwicach, najwięcej (2150,06 zł per capita) zainwestowały Tychy.

Na wysoką trzecią lokatę Gliwic złożyły się przedsięwzięcia, które podnoszą jakość życia nie tylko gliwiczan, ale całego regionu. Wśród najważniejszych można wymienić przekazaną do użytku w 2018 roku halę widowiskowo-sportową „Arena Gliwice” oraz zmodernizowany park Chrobrego, budowę kolejnych odcinków obwodnicy Gliwic, modernizację płyty gliwickiego lotniska z budową utwardzonego pasa startowego, start prac budowlanych związanych z realizacją Centrum Przesiadkowego oraz prac projektowych związanych z budową nowego szpitala miejskiego, modernizację budynków oświatowych i boisk szkolnych, budowę kompleksów komfortowych mieszkań komunalnych, wreszcie – remonty wielu kilometrów dróg i chodników.

Ranking został przygotowany przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych poniesionych w latach 2018–2020. – W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem spaść do znacznie niższego poziomu – tłumaczy autor rankingu, prof. Paweł Swianiewicz. Pełne zestawienie jest dostępne na stronie www.wspolnota.org.pl.

Laureaci rankingu w poszczególnych kategoriach otrzymali statuetki i dyplomy podczas uroczystej gali zorganizowanej 6 października w trakcie XIX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. W imieniu Gliwic statuetkę i dyplom odebrał Krzysztof Kleczka, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Gliwice.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking