Aktualności | Gliwice upamiętniły ofiary Marszu Śmierci

Gliwice upamiętniły ofiary Marszu Śmierci

Fot. S. Michałuszek

Gliwice upamiętniły ofiary Marszu Śmierci

Opublikowane: 25.04.2024 / Sekcja: Miasto 

We wtorek, 23 kwietnia, uczniowie, kombatanci, przedstawiciele samorządu, służb mundurowych i mieszkańcy Gliwic tradycyjnie oddali hołd więźniom obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau pomordowanym na trasie Marszu Śmierci. Coroczne „Spotkanie Pokoleń” przy akompaniamencie Orkiestry Dętej KWK „Sośnica” odbyło się przy zbiorowej mogile i pomniku na gliwickim cmentarzu Centralnym.

Spotkanie Pokoleń to coroczna lekcja żywej historii organizowana przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach we współpracy ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Uroczystość upamiętnia więźniów pomordowanych w styczniu 1945 roku przez konwojentów SS w Marszu Śmierci z Auschwitz-Birkenau i 4 podobozów w Gliwicach (Gleiwitz I przy dzisiejszej ul. Przewozowej, Gleiwitz II przy obecnej ul. Pszczyńskiej, Gleiwitz III przy dzisiejszej ul. Robotniczej i Glewitz IV przy obecnej ul. Andersa) do innych obozów zagłady. 

Podczas wtorkowej uroczystości z udziałem m.in. Ireny Cyrankiewicz – więźniarki obozu Auschwitz-Birkenau, uczniowie SP nr 6 tradycyjnie przedstawili krótki montaż muzyczno-słowny. Zgromadzeni goście odśpiewali także hymn Polski, wzięli udział w apelu poległych i pomordowanych zwieńczonym z salwą honorową oraz złożyli kwiaty przy pomniku. (ml)

Uczniowie stojący przed pomnikiem Apel Wieniec polską flagą Maszerująca Orkiestra Dęta KWK "Sośnica" Gliwiccy radni trzymający sztandar z herbem miasta Poczty sztandarowe Naczelnik Wydziału Edukacji, Mariola Bucher, przemawiająca do zebranych Zgromadzeni gocie Żołnierze wykonujący salwę honorową Gliwiccy radni składający kwiaty Żołnierze składający kwiaty Policjanci składający kwiaty Zgromadzeni goście Uczniowie odgrywający scenkę Irena Cyrankiewicz – więźniarka obozu Auschwitz-Birkenau Tablica pamiątkowa na pomniku Maszerujący żołnierze