Gliwice nagrodzone za dobre planowanie

Uaktualniono: 08.10.2014 / Sekcja: / pdf

fot. Forum Samorządowe

Gliwice mądrze gospodarują przestrzenią, dzięki temu miasto dobrze się rozwija – uznali organizatorzy I Ogólnopolskiego Konkursu Miast „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią”.

Konkurs zorganizował po raz pierwszy Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (instytut badawczy działający w strukturach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zajmujący się problematyką planowania przestrzennego) wspólnie ze Związkiem Miast Polskich, skupiającym ponad 300 miejskich samorządów.
Dokumenty planistyczne oceniała kapituła składająca się z ludzi świata nauki, teoretyków i praktyków gospodarki przestrzennej pod przewodnictwem prof. Krystyny Pawłowskiej. – Kapituła wyłoniła i uhonorowała te samorządy, które w sposób mądry i zrównoważony gospodarują przestrzenią, przez co zwiększają swoją atrakcyjność dla inwestorów oraz racjonalnie podnoszą standard życia mieszkańców. Konkurs miał być ponadto okazją do prezentacji dobrych praktyk i ciekawych rozwiązań dotyczących metod planowania rozwoju przestrzennego, wypracowanych przez różne samorządy – informują organizatorzy.
Wyniki ogłoszono 25 września podczas XII Kongresu Miast Polskich w Wejherowie. W różnych kategoriach nagrodzono w sumie 8 gmin, a Gliwice triumfowały dwukrotnie. Nagrodę w kategorii miast na prawach powiatu przyznano nam „za racjonalny rozwój przestrzenny miasta i wyjątkową dbałość o wysoką jakość przestrzeni publicznych i o zapewnienie stabilnych warunków planistycznych do inwestowania oraz za włączanie mieszkańców w rozwiązywanie problemów przestrzennych”. Gliwice otrzymały jedyne GRAND PRIX konkursu „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią” w 2014 r. „za znakomity rozwój miasta w oparciu o odpowiedzialne planowanie przestrzenne”.

Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich: Miasta uhonorowane w konkursie tytułami „Lidera zrównoważonego gospodarowania przestrzenią” prezentowały wysoki poziom, przy czym poszczególne samorządy przedstawiły do konkursu dość zróżnicowane rozwiązania. Dlatego kapituła zdecydowała o niestopniowaniu wyróżnień. Podjęła za to decyzję o przyznaniu jednej głównej nagrody GRAND PRIX. Otrzymały ją Gliwice, które przedstawiły najbardziej kompleksowe podejście do planowania przestrzennego. Miasto w większości pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu m.in. unika komplikacji wynikających z wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Kapituła uznała, że władze Gliwic świadomie i konsekwentnie realizują politykę rozwoju swojego miasta.

Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic: Prawie całe Gliwice objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W skali kraju nie jest to wcale powszechne zjawisko. Dla właścicieli nieruchomości i inwestorów oznacza to pewność i stabilność w gospodarowaniu oraz sprawniejszą realizację inwestycji. W oparciu o plan można od razu wystąpić o pozwolenie na budowę. Procedura zostaje skrócona, a sprawy urzędowe załatwia się szybciej. W skali całego miasta dzięki planom unikamy niekontrolowanej zabudowy, a poszczególne dzielnice mogą rozwijać się w wyznaczonych kierunkach. Jedne tereny mają przykładowo charakter mieszkaniowo-usługowy, inne przemysłowy. Są też obszary zarezerwowane dla rekreacji i ochrony przyrody. Dzięki temu miasto kształtuje się w sposób zrównoważony – wszystkie potrzebne funkcje są realizowane, ale każda w odpowiednim miejscu. Nie znaczy to jednak, że osiągnęliśmy stan idealny. Rozwijają się nowe branże gospodarki, pojawiają nowe potrzeby mieszkańców, dlatego plany zagospodarowania przestrzennego wymagają uaktualniania. Staramy się działać szybko i sprawnie, choć procedura jest skomplikowana. Przewiduje m.in. konsultacje społeczne, które w Gliwicach prowadzimy szerzej niż wynika to z obowiązku ustawowego, aby wspólnie osiągać pożądany efekt. Cieszymy się, że nasze działania zostały docenione.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking