Aktualności | Gliwice liderem zrównoważonego rozwoju!

Gliwice liderem zrównoważonego rozwoju!

Gliwice liderem zrównoważonego rozwoju!

Opublikowane: 15.11.2016 / Sekcja: Miasto 

Gliwice po raz kolejny znalazły się na czele rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.  Przedmiotem oceny były m.in. inwestycje, liczba firm i osób pracujących, dochody gminy, poziom wykształcenia mieszkańców oraz skala migracji ludności.

Wyniki tegorocznej edycji rankingu, opracowanego przez zespół ekspertów pod przewodnictwem  prof. Eugeniusz Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, zostały zaprezentowane w poniedziałek, 14 listopada, podczas konferencji zorganizowanej w Sejmie przez  Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Nagrodę dla Gliwic odebrał Krystian Tomala, zastępca prezydenta miasta.

-  Na podstawie danych z 2015 r. przygotowaliśmy dwa zestawienia jednostek samorządu terytorialnego. Jedno - uszeregowane według syntetycznego miernika rozwoju (punktacji sumarycznej) oraz drugie - uszeregowane według dynamiki wzrostu wskaźnika przedsiębiorczości (liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców) w latach 2003-2015 - tłumaczył prof. Sobczak.  - Analiza rankingów pozwala oceniać poziom rozwoju, jak też dynamikę zmiany wskaźnika przedsiębiorczości w relacji do innych gmin, a ocena poszczególnych zmiennych umożliwia identyfikowanie osiągnięć (dobrych praktyk) w poszczególnych gminach – podkreślał.

Na pierwszym miejscu,  już drugi rok z rzędu, znajdują się Gliwice. Nasze miasto utrzymuje się na najwyższej pozycji dzięki bardzo wysokim wydatkom inwestycyjnym (ponad 6000 zł per capita) oraz wysokiej liczbie osób pracujących (434 osoby na 1000 mieszkańców w 2015 roku). Przy czym tendencja wzrostowa liczby osób pracujących wskazuje, że Gliwice mogą się utrzymać się wśród najdynamiczniej rozwijających się miast na prawach powiatu również w długiej perspektywie.

Wskaźniki, na podstawie których  opracowywane są rankingi obejmują  trzynaście lat (2003-2015). Podstawą tej metodyki jest zbiór piętnastu zmiennych, w których skład wchodzą wskaźniki wyjaśniające rozwój gospodarczy, społeczny i ochronę środowiska.  Więcej informacji na temat rankingu zrównoważonego rozwoju gmin i dynamiki wzrostu wskaźnika przedsiębiorczości można znaleźć na stronie https://anagmis.wordpress.com.   (ap)