Aktualności | GBO 2022. Na na jakie projekty będziemy głosować?

GBO 2022. Na na jakie projekty będziemy głosować?

GBO 2022. Na na jakie projekty będziemy głosować?

Opublikowane: 14.06.2021 / Sekcja: Miasto 

Zakończyła się weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Pozytywnie oceniono 174 projekty, które zostaną skierowane do głosowania (164 wnioski dzielnicowe oraz 10 ogólnomiejskich).

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie oraz „Lista wszystkich złożonych wniosków” wraz z wynikami weryfikacji i uzasadnieniami ocen negatywnych zamieszczone zostały na stronie internetowej gbo.gliwice.eu

Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 zaplanowano 7 874 000 zł (na projekty dzielnicowe 6 974 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 900 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie wynosi około 23 397 400 zł. Które z nich zostaną wykonane? O tym zadecydują mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 25 sierpnia do 15 września.

Ostateczna lista projektów, które pojawią się na formularzach do głosowania, zostanie opublikowana do 30 lipca 2021– po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od negatywnych wyników weryfikacji.

Odwołania można składać w terminie od 15 do 21 czerwca 2021 r. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.  Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski - bip.gliwice.eu/gliwicki-budzet-obywatelski.

(GODS)