Aktualności | Gaudeamus po raz dwudziesty w UTW Gliwice

Gaudeamus po raz dwudziesty w UTW Gliwice

Inauguracja roku akademickiego UTW Gliwice. Prezydent Gliwic Adam Neumann oraz Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak wręczyli medale za działalność na rzecz Miasta Gliwice. Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

Gaudeamus po raz dwudziesty w UTW Gliwice

Opublikowane: 05.10.2022 / Sekcja: Miasto 

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku uroczyście rozpoczęli kolejny - wyjątkowy rok akademicki. W aulach i salach wykładowych gliwiccy seniorzy zasiądą już po raz dwudziesty! Licznie przybyli studenci, władze UTW oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej inauguracji, która odbyła się w Kinie Amok. Prezydent Gliwic Adam Neumann oraz Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak wręczyli medale za długoletnią działalność na rzecz UTW oraz przekazali nagrodzonym wyrazy uznania za zaangażowanie w propagowanie wartościowej idei kształcenia przez całe życie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach działa od 2003 r. Właśnie po raz 20. zainaugurował rok akademicki. Założycielka - Krystyna Jurczewska-Płońska - zanim otworzyła placówkę w Gliwicach, dojeżdżała na UTW do Katowic. 

To były takie czasy, że dojazd trwał bardzo długo, bo nie było Drogowej Trasy Średnicowej. Nie bardzo nam się chciało tracić czas, więc pomyślałyśmy z koleżankami, że założymy UTW w Gliwicach. Przygotowałam biznesplan, zapukałam gdzie trzeba i wraz z piętnastoma koleżankami utworzyłyśmy komitet założycielski. Początkowo miałyśmy około 50 studentów, po roku setkę, a tuż przed pandemią było nas już 700. Wszystkich starszych mieszkańców Gliwic i okolicznych miast namawiam do wstania z kanapy i wzięcia się do roboty – ciekawe zajęcia na UTW czekają, nie zamykajcie się w domach, nie izolujcie, nie rozleniwiajcie i nie poddawajcie, bo wiele pięknych chwil przed Wami. Zachęcam wszystkich seniorów do prowadzenia aktywnego trybu życia i edukacji ustawicznej – mówi Krystyna Jurczewska-Płońska. 

Energiczna założycielka UTW w Gliwicach, założycielka i działaczka Gliwickiej Rady Seniorów, założycielka i wiceprezeska Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz inicjatorka Śląskiej Rady ds. Seniorów działającej przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, a także współinicjatorka utworzenia i delegatka Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów przyznaje, że w Gliwicach wiele zmieniło się, jeżeli chodzi o seniorów, którzy obecnie są bardziej chętni do aktywności fizycznej i nauki, a także otwarci na uczestnictwo w  UTW. 

 

 

Studenci gliwickiego UTW mają do dyspozycji różne sekcje, w których mogą zdobywać nowe umiejętności i pogłębiać swoje zainteresowania. W ramach UTW działa sekcja kultury, sportowa, profilaktyki zdrowia, florystyczno-artystyczna, taneczna, językowa, podróżniczo-rekreacyjna i brydżowa. Przy UTW działa też Klub Podróżnika, organizowane są liczne wycieczki, spotkania okolicznościowe i wyjazdy edukacyjne.

 

Wydarzenia i zajęcia dofinansowywane są z budżetu miejskiego, budżetu marszałka Województwa Śląskiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

Z myślą o starszych mieszkańcach, w Gliwicach realizowany jest Program Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021 – 2025, kierowany zarówno do osób aktywnych fizycznie i społecznie, jak i niesamodzielnych. Oferuje on szereg propozycji aktywizacji osób starszych i zakłada wiele różnych form pomocy dla tej grupy społecznej. Szczególną uwagę w Programie zwrócono na promocję zdrowego stylu życia i aktywizację środowisk senioralnych, edukację, wzrost jakości i dostosowanie usług społecznych do potrzeb seniorów oraz wzrost partycypacji społecznej i tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej. 

Uniwersytet dla seniora
Przez dwie dekady w wykładach, spotkaniach, licznych kursach, zajęciach i warsztatach oraz wyjazdach krajowych i zagranicznych gliwickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udział wzięło kilka tysięcy studentów-seniorów, z których znaczna część osiągała również spektakularne wyniki sportowe podczas licznych olimpiad. Jednym z ostatnich sukcesów gliwickiej senioralnej braci akademickiej jest zdobycie 30 medali (w tym 18 złotych) na XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej UTW i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na start”. Sportowcy z Gliwic wygrali też punktację drużynową i zatriumfowali w gronie 53 drużyn z Polski i zagranicy. W sportowe szranki stanęło około 700 osób – nie tylko z Polski, ale też Austrii, Ukrainy i Grecji. W mijającym roku studenci gliwickiego UTW wywalczyli też medale podczas Mistrzostw Europy Masters i XXXII Mistrzostw Polski Masters w Lekkiej Atletyce (21 medali). 

W poniedziałek, 3 października, w Kinie Amok-Scena Bajka zainaugurowano kolejny rok akademicki UTW.
Od dwóch dekad UTW skutecznie aktywizuje seniorów organizując różne wydarzenia, ciekawe wykłady i zajęcia sportowe. Stale przyciąga nowych studentów, którzy nawiązują znajomości i relacje społeczne, poszerzają wiedzę, nabywają nowe umiejętności i rozwijają pasje. Życzę UTW wszystkiego najlepszego na kolejne lata działalności, a studentom nieustającej ciekawości życia, potrzeby rozwoju i otwartości na nowe wyzwania – mówił podczas inauguracji roku akademickiego 2022/2023 prezydent Gliwic Adam Neumann, który z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia oraz za zasługi dla Miasta Gliwice wręczył Krystynie Jurczewskiej-Płońskiej list gratulacyjny i medal autorstwa prof. Krzysztofa Nitsche wydany w 1995 r. Z kolei Barbara Bobrowska, Krystyna Zirnsak i Krystyna Kosiak otrzymały Medal "Gliwice", również autorstwa prof. Nitsche. 

Gliwicki Uniwersytet Trzeciego Wieku został uhonorowany przez marszałka Województwa Śląskiego Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego. 

Jak zostać studentem trzeciego wieku? 
Najważniejsze są chęci, otwartość i gotowość na aktywności, których na UTW nie brakuje. Na zajęcia gliwickiego UTW można się zapisać do 15 października podczas dyżurów w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” przy ul. Studziennej 6 (w poniedziałki i środy w godz. od 13.00 do 14.00 oraz w czwartki w godz. od 13.00 do 15.00). Deklarację członkowską UTW, wniosek o przyjęcie oraz klauzulę informacyjną RODO, wymagane do zapisów, a także dodatkowe informacje o UTW można znaleźć na stronie internetowej www.utwgliwice.wordpress.com. Konieczne będzie również zdjęcie do wykonania legitymacji studenckiej oraz świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów. Zapisy wiążą się też z opłatami – wpisowe (50 zł), składka za semestr (40 zł) i roczna składka do Federacji UTW (2,50 zł). Łącznie to wydatek około 92 zł. (mf)

Barbara Bobrowska, studentka UTW od 20 lat:

Od początku współtworzę UTW w Gliwicach. To wielka przygoda i możliwość działania. Jako wiceprezes mam możliwość organizacji i społecznego niesienia pomocy. Od urodzenia jestem społecznicą, starałam się pomagać, gdzie tylko się dało, dlatego dobrze odnajduję się w UTW, który daje mi przede wszystkim możliwość rozwoju i uczestnictwa w różnych ciekawych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych. 

Krystyna Zirnsak, studentka UTW od 20 lat
Byłam w komitecie założycielskim UTW. Przez 20 lat poznałam tu wielu wspaniałych i inteligentnych ludzi, z którymi do dziś utrzymuję kontakty. Uniwersytet wspaniale integruje, sprzyjają temu liczne wyjazdy i spotkania. Mnie na emeryturze w dalszym ciągu pozwolił działać społecznie, pożytecznie zająć czas i przede wszystkim rozwijać się podczas licznych zajęć, m.in. językowych, kulturalnych, sportowych czy profilaktycznych. UTW to przede wszystkim miejsce spotkań, dzięki któremu nikt nie czuje się samotny. Jak mówi prezes Krystyna Jurczewska-Płońska: nie masz lepszego leku, jak Uniwersytet Trzeciego Wieku. 


Krystyna Deja, studentka UTW od 14 lat: 
Uniwersytet Trzeciego Wieku powinien być przepisywany na receptę. To najlepsza rzecz, jaka może się przytrafić po przejściu na emeryturę, gdy pojawia się przestrzeń, którą należy wykorzystać. UTW oferuje dla każdego coś dobrego – są warsztaty, imprezy integracyjne, wykłady, sekcje językowe, kulturalne i sportowe, zawody i wyjazdy rowerowe z których każdy może skorzystać bezpłatnie. Polecam każdemu, ponieważ UTW mobilizuje do dalszego radosnego i aktywnego życia. 

 

studenci podczas inauguracji roku akademickiego. Kino Amok Nagrody podczas inauguracji nagrodzeni studenci studenci UTW podczas wycieczki do Pszczyny Studenci UTW podczas wyjazdu w góry Studenci UTW podczas zajęć tanecznych Sportowcy z UTW Gliwice