Aktualności | Forum Organizacji Kulturalnych

Forum Organizacji Kulturalnych

Opublikowane: 22.11.2010 / Sekcja: Miasto  Kultura 

W dniach 26 – 27 listopada w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” przy ul. Studziennej 6 w Gliwicach odbędzie się II Forum Organizacji Kulturalnych.

Tematem tegorocznego spotkania będzie współpraca organizacji pozarządowych z branży kulturalnej z instytucjami kultury.
Na pierwszy dzień zaplanowano wystąpienia reprezentantów gliwickich instytucji na temat współdziałania z trzecim sektorem. Omówią oni zarówno dobre praktyki, jak i problemy, które napotykają podczas współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami. – Spotkanie będzie dobrą okazją do nawiązania partnerskich relacji między organizacjami a instytucjami – w tym też takimi, które do tej pory nie miały doświadczeń w tej sferze. Jednak jego główny cel to integracja lokalnego środowiska kulturalnego – mówi Katarzyna Sawicka, kierownik COK „Perełka”.
Sobota przyniesie uczestnikom Forum różnego rodzaju oferty: Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach (propozy¬cje szkoleń i dobrych praktyk), Sieci Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej (aktualne propozycje dla trzeciego sektora na Śląsku, m.in. możliwość wsparcia organizacji rozpoczynających działalność), Centrum Wolontariatu przy GCOP (angażowanie wolontariuszy w działania kulturalne). Organizatorzy zaproponują też nowe sposoby promocji wydarzeń kulturalnych.
COK „Perełka” jest filią GCOP. W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowano tu Forum Organizacji Kulturalnych działających na terenie Gliwic. Wówczas stworzono katalog pomysłów na przyszłość. Zebrano w nim dobre praktyki i rozwiązania problemów, które organizacje najczęściej napotykają na drodze realizacji swoich zamierzeń. Tym razem współorganizatorem spotkania jest zes-pół branżowy ds. kultury, składający się z przedstawicieli trze¬ciego sektora. – Zapraszamy wszystkie fundacje i stowarzyszenia funkcjonujące w sferze kultury do licznego udziału – zachęca Katarzyna Sawicka. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada telefonicznie pod numerem 32/775-20-53 (COK „Perełka”) lub 665-344-004 (sekretarz zespołu branżowego) oraz drogą elektroniczną pod adresem: perelka@gcop.gliwice.pl. Szczegóły na stronie internetowej www.perelka.gcop.gliwice.pl. (mas)