FAScynujące dzieci...

Dodano: 21.09.2010 / Sekcja:

… to tytuł wystawy, która od 21 do 26 września będzie prezentowana w Palmiarni Miejskiej (ul. Fredry 6).

Ekspozycja jest częścią ogólnopolskiej, społecznej kampanii edukacyjnej „Ciąża bez alkoholu”, którą prowadzi Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem akcji jest zmniejszenie liczby kobiet pijących w czasie ciąży, promocję abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na płód. Wystawę tworzy dwadzieścia plansz przedstawiających dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) oraz ich opiekunów w trakcie sesji terapeutycznej. Można ją oglądać od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00, a także w sobotę i niedzielę od 10.00 do 18.00. Organizatorem pokazu jest gliwicka Izba Wytrzeźwień (ul. Okopowa 6, tel. 32/335-04-93). (bom)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking