Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

E-nabór do przedszkoli

Wychowaniem przedszkolnym dzieci zajmuje się 69 gliwickich placówek oświatowych – publicznych i niepublicznych. Dysponują one w sumie pulą 6197 miejsc dla przedszkolaków. 1 kwietnia rusza elektroniczny nabór do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (placówki niepubliczne prowadzą nabór poza systemem) w mieście. Elektroniczna rekrutacja będzie trwała do 29 kwietnia.
 

„Krok po kroku” – informacje dla nowych przedszkolaków

1. Etap wstępny – informator
Na stronie internetowej www.gliwice.eu zostanie zamieszczony odsyłacz do elektronicznego systemu wspomagającego rekrutację: www.gliwice.formico.pl. Pod tym internetowym adresem będzie można zapoznać się z ofertami placówek, zawierającymi m.in. dane teleadresowe, liczbę miejsc, czas pracy, dotychczasową historię.
2. Wprowadzanie formularzy (kart zapisu) do systemu
a) Pierwszy sposób: rodzic może samodzielnie wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej www.gliwice.formico.pl, a następnie wydrukować go, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru (znajdującej się na pierwszym miejscu na liście wybranych placówek, na której należy wskazać jeszcze 4 inne).
Jak wypełnić elektroniczny formularz?
System w prosty i szybki sposób poprowadzi rodzica przez elektroniczną procedurę zapisu dziecka. Należy wykonać tylko 6 kroków, a ułatwia to szczegółowy opis kolejnych czynności.
Uwaga: tylko formularze potwierdzone w placówce biorą udział w elektronicznej rekrutacji. Jeśli rodzic wypełnia podanie za pośrednictwem strony internetowej, to zostaje ono zapisane w systemie. Papierowa wersja dokumentu musi trafić do placówki pierwszego wyboru i zostać tam potwierdzona najpóźniej do 29 kwietnia.
b) Drugi sposób: placówki wypełniają za rodzica elektroniczny formularz rekrutacyjny. Oznacza to, że rodzic najpierw wypełnia papierową kartę zapisu, dostępną w każdym przedszkolu oraz szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Następnie składa ją w placówce pierwszego wyboru (znajdującej się na pierwszym miejscu na liście wybranych placówek, na której należy wskazać jeszcze 4 inne).
Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych – jako prowadzący nabór i odpowiedzialni za jego przebieg – będą informować rodziców o zasadach i wynikach rekrutacji.

WAŻNE! W poprzedniej informacji na temat naboru do przeszkoli został nieprawidłowo podany adres strony internetowej, z której mogą korzystać rodzice. Dla nich przygotowano stronę www.gliwice.formico.pl, a nie www.gliwice.silvermedia.pl. Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego przeprasza za pomyłkę. (al)

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab