Aktualności | Dzień Wyjątkowych Rodzin

Dzień Wyjątkowych Rodzin

Dzień Wyjątkowych Rodzin

Opublikowane: 31.05.2022 / Sekcja: Miasto 

Ciepły dom, zrozumienie, bezpieczeństwo i kochający bliscy chętni do niesienia pomocy i wsparcia w każdej sytuacji. Dla każdego dziecka to powinna być codzienność! Niestety, są rodzice, którzy z różnych względów nie są w stanie zapewnić swoim  dzieciom  podstawowej opieki i warunków do prawidłowego rozwoju. Ratunkiem dla dzieci są wtedy rodziny zastępcze, które we własnym gronie i z wielką troską przygotowują podopiecznych do życia w społeczeństwie i pomagają uporać się z trudnymi przeżyciami z przeszłości. 30 maja w całej Polsce obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Bycie rodzicem to trudne i odpowiedzialne zadanie. Bycie rodzicem zastępczym to tym większe wyzwanie i niezwykle ważna misja. Wymaga niekończących się pokładów cierpliwości, wyrozumiałości, empatii i otwartości. Bezpieczeństwo, rozwój i uśmiech dziecka na pewno wiele wynagradzają, ale potrzebne jest też wsparcie i docenienie rodzin zastępczych przez nas wszystkich. Wszystkim Rodzicom Zastępczym i Waszym podopiecznym życzę, by każdy dzień przynosił wiele ciepła, satysfakcji i radości – mówi Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za działalność gliwickiej pieczy zastępczej.

O dzieci, które z różnych powodów nie mogą przebywać w swoim rodzinnym domu u boku biologicznych rodziców, w Gliwicach dba Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny. Miasto stara się w ten sposób zagwarantować im bezpieczną przystań.

Samorząd Miasta Gliwice udziela wsparcia dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, rodzicom zastępczym i rodzicom biologicznym, którzy starają się o odzyskanie pełni praw rodzicielskich.

Miasto prowadzi szereg działań wspomagających rodziny zastępcze, m.in. udostępnia lokale mieszkalne rodzinom, które chcą stworzyć zawodową rodzinę zastępczą. Każda rodzina otrzymuje też wsparcie Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub innego pracownika wyznaczonego przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W ramach pomocy finansowej, na którą wnioski składane są w Ośrodku Pomocy Społecznej, rodziny zastępcze mogą liczyć na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka przyjętego do rodziny zastępczej, dodatek za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, dofinansowanie do wypoczynku, pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu.

Gliwicki samorząd od lat prowadzi też zakrojone na szeroką skalę działania promujące rodzicielstwo zastępcze, mające przekonać gliwiczan, że warto dać ciepły dom dzieciom, którym los nie sprzyjał. Jedną z takich akcji jest kampania ,,Podziel się Miłością – zostań rodzina zastępczą”, którą prowadzi CPZiWR w Gliwicach (bezpłatne, stacjonarne szkolenia prowadzone są przez 10-12 tygodni). Dzięki temu w mieście przybywa zawodowych rodzin zastępczych, oraz rodzinnych domów dziecka, które pełnią trudną, ale ważną i dającą wiele satysfakcji misję – zapewniających dzieciom bezpieczny dom, wsparcie, ciepło, miłość i szansę na lepsze życie.  

W sumie, na terenie Gliwic funkcjonuje 208 rodzin zastępczych, które tworzą dom dla 340 dzieci: 19 zawodowe rodziny zastępcze, 4 rodzinne domy dziecka, 58 niezawodowe rodziny zastępcze i 127 spokrewnionych rodzin zastępczych.

W imieniu swoim oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach składam wyrazy uznania i podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym za ogromne zaangażowanie i opiekę nad dziećmi. Wasza praca jest nieoceniona, godna podziwu i naśladowania, bo poza natłokiem obowiązków, trudnych chwil i wyrzeczeń, daje mnóstwo satysfakcji z wyprowadzenia młodego człowieka na prostą i przygotowanie go do życia w dorosłym świecie. Dlatego zachęcam osoby, które kochają dzieci, mają dużo cierpliwości i wyrozumiałości, do stworzenia rodziny zastępczej – podkreśla Julian Jasiński, dyrektor CPZiWR w Gliwicach.

Osoby zainteresowane stworzeniem rodziny zastępczej proszone są o kontakt z Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach pod nr. tel. 32/335-41-37, 507-732-570 lub poprzez e-mail: cpz@cpz.gliwice.eu. Centrum działa przy ul. Sikorskiego 134 (pon. 7.30–17.00, wtorek, środa, czwartek 7.30–15.30, piątek 7.30–14.00).
Aby stworzyć rodzinę zastępczą, należy mieć stałe miejsce zamieszkania w kraju, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, i móc zapewnić dzieciom odpowiednie warunki bytowe.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: rodzinazastepcza.gliwice.pl. Infolinia dla Kandydatów na Rodziny Zastępcze działa od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godz. od 10.00 do 13.00 (nr tel.: 597-732-570). Zapraszamy również na funpage Centrum na facebooku. (mf)