Dzień Wyjątkowych Rodzin

Dodano: 27.05.2021 / Sekcja:
Rodzina zastępcza Beata i Piotr Górny przez 6 lat prowadzili pogotowie rodzinne, a od 3 lat tworzą zawodową rodzinę zastępczą. Na zdjęciu państwo Górny z trzema swoimi córkami oraz dziećmi, którymi się opiekują. Fot. Z.Daniec/UM Gliwice

Miłość, wsparcie, zrozumienie, bezpieczeństwo. Dom pełen ciepła i bliskości. To podstawowe wartości, o które powinni zadbać rodzice w stosunku do swojego dziecka. Wielu z nich jednak nie może zapewnić dziecku warunków do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. O dzieci, które z różnych powodów nie mogą przebywać w swoim rodzinnym domu u boku biologicznych rodziców dba Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny. Miasto stara się w ten sposób zagwarantować im bezpieczną przystań i organizuje zakrojoną na szeroką skalę promocję rodzicielstwa zastępczego. 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Kim są ludzie o wielkich sercach, którzy stwarzają dzieciom w Gliwicach szansę na normalne życie?

– Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Samorząd Miasta Gliwice składa wszystkim Rodzinom Zastępczym serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z podejmowanych zadań. Dziękujemy za dobro i wrażliwość, które są Państwa udziałem na co dzień. Życzymy Waszym Rodzinom, aby czas spędzony razem był pełen wzajemnej miłości, szacunku, wsparcia i zrozumienia, a także aby w Waszych domach zawsze panowała atmosfera rodzinnego ciepła i miłości, a w Waszych sercach niezmiennie gościła wiara w siłę rodziny  - mówi Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic.

W Gliwicach przybywa zawodowych rodzin zastępczych dających opiekę i miłość dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać z biologicznymi rodzicami. Obecnie na terenie Gliwic funkcjonują 184 rodziny zastępcze, które tworzą dom dla 315 dzieci: 22 Zawodowe Rodziny Zastępcze, 52 Niezawodowe Rodziny Zastępcze i 110 Spokrewnionych Rodzin Zastępczych. To rodziny, które pełnią niezwykle trudną, ale ważną i dającą wiele satysfakcji misję – dają schronienie, wsparcie i ciepło. Zapewniają bezpieczny dom oraz dają szansę na lepsze życie dzieciom, dla których los był mniej łaskawy.
Zawsze chcieliśmy pracować z dziećmi. Pomysł stworzenia zawodowej rodziny zastępczej pojawił się, gdy przyszły na świat nasze własne dzieci. Bywaliśmy wcześniej w pogotowiu rodzinnym, które w Opolu prowadził brat mojego męża, więc doskonale wiedzieliśmy, co nas czeka. To wyjątkowa praca, wspaniała i wzruszająca. Trafiają do nas różne dzieci, często z dysfunkcjami, zagubione, nie znające normalnego życia, z różnym, ale zawsze ciężkim bagażem doświadczeń. Przyjmujemy je i pokazujemy, jak funkcjonuje normalna rodzina, w której nie ma krzyku, złości, ale miłość i zrozumienie. Uczymy codziennego, spokojnego życia z obowiązkami i stabilizacją. Każdy dzień nas zaskakuje, nigdy nie wiemy, jak dzieci zareagują, ponieważ mają z domu wyniesione inne wzorce, ale mamy ogromną satysfakcję, gdy widzimy, jak się rozwijają, wynurzają ze skorupy i zaczynają normalnie funkcjonować. Gdy trafiają do nas dzieci, po przepracowaniu trudności – widzimy jak pięknieją, trafiają do szczęśliwych rodzin adopcyjnych lub do biologicznych rodziców, którzy zmienili swoje życie i zaczęli walczyć o dzieci. To daje nam pewność, że wybraliśmy dobrą drogę życiową. Dla nas to nagroda za codzienny trud. Każde dziecko to nowe wyzwanie i nowa, piękna przygoda. Aby stworzyć dobrą rodzinę zastępczą, trzeba mieć dużo cierpliwości, empatii i zrozumienia, nie zniechęcać się wyuczonymi reakcjami dzieci, które dotychczas znały świat wypaczony i nauczyły się głównie obrony. Miłość i cierpliwość, które im damy, przyniosą piękne efekty – mówi Beata Górny, która przez 6 lat, wraz z mężem prowadziła w Gliwicach pogotowie rodzinne, a od 3 lat tworzy zawodową rodzinę zastępczą. Przez te lata w domu państwa Górny wychowała się ponad setka dzieci w wieku od 0 do 13 lat.
Podobnych historii jest w Gliwicach wiele – tyle, ile rodzin zastępczych. Każda z nich jest wzruszająca, pełna dobrych emocji i nadziei, że żadne dziecko nie zostanie bez pomocy i wsparcia, bez dorosłych, którzy pokażą, że można żyć normalnie – bez strachu, niepewności i ciągłej walki.

Gliwicki samorząd od lat prowadzi działania promujące rodzicielstwo zastępcze mające przekonać gliwiczan, że warto dać ciepły dom dzieciom, którym los nie sprzyjał. Jedną z takich akcji jest kampania „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, którą prowadzi Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach. Dzięki tej współpracy w 2011 r. w Gliwicach były 2 zawodowe rodziny zastępcze, w 2016 r. – 8, a obecnie jest ich już 22!
Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najlepszych form pomocy opuszczonemu lub porzuconemu dziecku. To misja, której może się podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swoją miłość i troskę, poprowadzić je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To wielki dar, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi – mówi Ewa Pruska z Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, które zajmuje się organizowaniem pieczy zastępczej w Gliwicach, pozyskiwaniem kandydatów na rodziców zastępczych oraz organizowaniem szkoleń dla kandydatów.
Rodziny zastępcze mogą liczyć na pomoc Miasta Gliwice
Samorząd Miasta Gliwice udziela wsparcia dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, rodzicom zastępczym i rodzicom biologicznym, którzy starają się o odzyskanie pełni praw rodzicielskich. Potrzebę troski o bezpieczeństwo materialne rodzin zastępczych i dzieci miasto traktuje bardzo poważnie, dlatego udostępnia lokale mieszkalne rodzinom, które chcą stworzyć zawodową rodzinę zastępczą.

Każda rodzina otrzymuje też wsparcie Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub innego pracownika wyznaczonego przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

W ramach pomocy finansowej, na którą wnioski składane są w Ośrodku Pomocy Społecznej rodziny zastępcze mogą liczyć na: pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka przyjętego do rodziny zastępczej, dodatek za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, dofinansowanie do wypoczynku, pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu.
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny zaprasza do kontaktu osoby zainteresowane stworzeniem rodziny zastępczej.
Centrum działa przy ul. Sikorskiego 134 (pon. 7.30–17.00, wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30–14.00, tel.: 32/335-41-37 i 32/331-46-23). Osoby chcące stworzyć rodzinę zastępczą powinny mieć stałe miejsce zamieszkania w kraju, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, i móc zapewnić dzieciom odpowiednie warunki bytowe.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: rodzinazastepcza.gliwice.pl. Infolinia dla Kandydatów na Rodziny Zastępcze działa od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godz. od 10.00 do 13.00 (nr tel.: 597-732-570). Zapraszamy również na funpage Centrum na facebooku. (mf)

 

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking